Finansiering af samfundsrelaterede aktiviteter

Kulturminister Marianne Jelved bevilgede den 19. februar 2015 i alt 2. mio. kr. fra Kulturministeriets udlodningspulje til markering af Reformationsjubilæet. Midlerne blev tænkt anvendt primært til at skabe større folkelig opmærksomhed omkring den betydning, reformationen har haft samfundsmæssig socialt, kulturelt, politisk, dannelsesmæssigt mv. Følgende aktiviteter blev finansieret af midler fra denne bevilling:

 

2016

Projekt/enhed som har fået tildelt midlerTildelt beløbDen samfundsrelaterede pulje for 2015-2017
Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet v/Carsten Selch JensenKr. 120.000Se uddybende omtale af projektet
Redaktionsgruppen for studenter og universitetspræster v/ cand.theol. Lise LotzKr. 50.000Se uddybende omtale af projektet 
Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet v/Morten Fink Jensen Kr. 75.000Se uddybende omtale af projektet
Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet v/Projektleder Mette Frisk JensenKr. 120.000Se uddybende omtale af projektet
Sangens Hus i HerningKr. 250.000Se uddybende omtale af projektet
RollespilsakademietKr. 100.000Se uddybende omtale af projektet
Sydslesvigsk projekt "Luther på slottet"Kr. 100.000Se uddybende omtale af projektet
Sigurd Barret "Vi lytter til Luther"Kr. 100.000

Se uddybende omtale af projektet

 

2015

Projekt/enhed som har fået tildelt midlerTildelt beløbDen samfundsrelaterede pulje for 2015-2017
Historielærerforening for Gymnasiet og HFKr. 81.850Se uddybende omtale af projektet