Finansiering af folkekirkelige aktiviteter

Kirkeminister Marianne Jelved bevilgede i 2014 via Folkekirkens Fællesfond midler til forberedelse og afvikling af folkekirkelige aktiviteter i forbindelse med Reformationsjubilæet 2017. Bevillingen var på i alt 7. mio. kr. for perioden 2014-2017. Bevillingen fordelte sig med 1. mio. kr. i 2014, 1,5 mio. kr. i 2015 og 2016 og 3.0 mio. kr. i 2017.

Bevillingen på 7. mio. kr. blev givet til dels en bogudgivelse og dels som en rammebevilling til finansiering af kirkelige aktiviteter i forbindelse med markeringen af Reformationsjubilæet. 

Herunder er beskrevet hvilke projekter, der er tildelt midler af fællesfondens rammebevilling.

Juni 2016

Projekt/enhed som har fået tildelt midlerTildelt beløbFællesfondens rammebeløb for 2015 i alt 1,5 mio. kr.

Find Luther-myldreplakat v. Finn Andsbjerg Larsen

Kr. 60.000Se uddybende omtale af projektet
Udgivelse af Luthers centrale skrifter om kirken v. Forlaget EksistensenKr.   40.000Se uddybende omtale af projektet
Præsentationsmateriale ifm. kvindemonologen "Luthers Käthe" v. præst og skuespiller Merete ArnstrømKr. 38.000Se uddybende omtale af projektet
Udgivelse af oversættelse af Luthers bønner v. Forlaget EksistensenKr. 44.000Se uddybende omtale af projektet
Luther-citater til brug i caféer, skole og institutioner v. sognepræst og projektleder Torkil JensenKr. 75.000

Se uddybende omtale af projektet

Udstillingen "Billedstorm/Image Storm v. Museet for Religiøs KunstKr. 200.000Se uddybende omtale af projektet
8 udsendelser om salmesang v. Den2radiokr. 68.000Se uddybende omtale af projektet 
Bogudgivelse om forskydninger mellem Grundtvig og LutherKr. 30.000Se uddybende omtale af projektet
Bibellæsning v. Danmission, Dansk Missionsråd, Bibelselskabet og KirkefondetKr. 100.000Se uddybende omtale af projektet
Bog- og cd-udgivelse "Salmer til folket" v. Den Danske SalmeduoKr. 117.292Se uddybende omtale af projektet
Efterskolefestival 2017 "Individ og fællesskab - Fra Luther til 2017Kr. 200.000Se uddybende omtale af projektet
Koncerter og cd-produktion "Reformation/Renæssance/Rock v. Henning Kjær Thomsen, Viborg StiftKr. 181.000Se uddybende omtale af projektet
Reformationens Danmarkskort v. Birgitte Stoklund Larsen, BibelselskabetKr. 100.000Se uddybende omtale af projektet 
Teaterprojektet "Gudstjenesten" v. Kathrine Lund, kunstnerkollektivet Vontrapp og Teatret MøllenKr. 150.000Se uddybende omtale af projektet

"Syng med på nye salmer og melodier" v. Rasmus Nøjgaard

Kr. 112.500Se uddybende omtale af projektet
Vandreudstillingen TESERKr. 500.000 Se uddybende omtale af projektet

Februar 2016

Projekt/enhed som har fået tildelt midlerTildelt beløbFolkekirkens Fællesfond

Roskilde Stifts reformationsudvalg v. domprovst Jens Gunner Arendt

Kr. 65.000Se uddybende omtale af projektet
Folkekirkens Skoletjeneste v. Helle Krogh MadsenKr.   300.000Se uddybende omtale af projektet
Cand.theol., skuespiller Merete ArnstrømKr. 111.500Se uddybende omtale af projektet
University College Northern v. lektor Jørgen JørgensenKr. 42.000Se uddybende omtale af projektet
Musica Ficta Copenhagen v. Christian TobiassenKr. 50.000

Se uddybende omtale af projektet

Professor, rektor Eberhard HarbsmeierKr. 120.000Se uddybende omtale af projektet
Reformationsjubilæet og Dansk Kirkekunst v. biskop emeritus Karsten NissenKr. 150.000Se uddybende omtale af projektet
Præstegårdens kulturhistorie v. lektor Charlotte Appel, lektor Morten Fink-Jensen og professor, rektor Eberhard HarbsmeierKr. 50.000Se uddybende omtale af projektet
"Projekt Luther-Rosen" v. biskop Marianne Christiansen, formand for Folkekirkens UngdomskorKr. 318.250Se uddybende omtale af projektet

2015

Projekt/enhed som har fået tildelt midlerTildelt beløbFællesfondens rammebeløb for 2015 i alt 1,5 mio. kr.

Forskningsbaseret bogprojekt

Kr. 569.500Se uddybende omtale af projektet
Støtte til vandreudstilling af religiøs kunst i forbindelse med reformationsjubilæetKr.   40.000Se uddybende omtale af projektet
Sangens Hus i Herning - sangprojektKr. 100.000Se uddybende omtale af projektet
Forlaget ANIS ”Formidling i kort form”Kr. 198.360Se uddybende omtale af projektet
Forlaget ALFA – udgivelse af en tegneserie om Luther og hans livKr. 100.000

Se uddybende omtale af projektet

Folkekirkens konfirmandcenter. Udarbejdelse af kæmpeplakat om Luthers liv og Reformationens virkningshistorie til konfirmandstuer.Kr. 60.000Se uddybende omtale af projektet
Erling Tiedemann/Forlaget ANIS. En bogudgivelse: ”Fra konflikt til fællesskab” om forholdet mellem den romersk-katolske kirke og de lutherske kirker.kr. 11.698,00Se uddybende omtale af projektet 


2014

Projekt/enhed som har fået tildelt midlerTildelt beløbFællesfondens rammebeløb for 2014 i alt 1. mio. kr.
Forskningsbaseret bogprojektKr. 569.500Se uddybende omtale af projektet
Støtte til vandreudstilling af religiøs kunst i forbindelse med reformationsjubilæetKr.   40.000

Se uddybende omtale af projektet

 

Luther-opera. Støtte til librettistKr. 120.000Se uddybende omtale af projektet