Hvad kan Præsidiet støtte med?

Præsidiet for Reformationsjubilæet i 2017 har til opgave at inspirere til og være katalysator for markeringen af jubilæet i 2017.

Generelt har Præsidiet ikke mulighed for at yde økonomisk støtte til projekter, der bidrager til fejringen af jubilæet.

Kulturministeriet har dog ydet et tilskud på 2 mio. kr. til den samfundsmæssige markering af Reformationsjubilæet i 2017. Find yderligere informationer vedrørende ansøgning om tilskud fra denne pulje.

I det omfang et givent projekt ikke kan egenfinansieres, kan Præsidiet være behjælpelig med at give en støtteerklæring/anbefaling med henblik på, at aktører for et projekt, som har relevans for markeringen af jubilæet, og som Præsidiet finder egnet, selv søger om finansiering via fonde.
Præsidiet vil selv søge om fondsfinansiering primært til projekter, som Præsidiet selv har udviklet. Andre projekter kan komme i betragtning til Præsidiets fondansøgning eller fondsansøgninger, hvis projektet vurderes egnet af Præsidiet, herunder vurderes at ligge inden for formålet og have den fornødne folkelige interesse og en stor og bred gennemslagskraft.

Send ansøgning

Ansøgninger om støtteerklæringer og anmodning om at indgå i Præsidiets fondsansøgning (fondsansøgninger) skal indsendes til:
Præsidiet for Reformationsjubilæet i Danmark
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K.

-eller elektronisk til km@km.dk.

TYPO3 CMS by TypoConsult A/S
Dette site bruger cookies til at trække statistik og optimere sitets funktioner. Bruger du dette site, accepterer du brug af cookies.
Acceptér cookies
Del denne side