Statusrapportering

Præsidiet har siden dets nedsættelse afholdt 13 møder fra juni 2011 til oktober 2016.

På de indledende møder er blevet drøftet Præsidiets overordnede opgaver, vision, rolle og arbejdsform samt løbende status på de tiltag, der i en alsidig buket er initieret fra Præsidiets side. Præsidiet har på senere møder primært koncentreret sig om de indholdsmæssige rammer for fejringen, som rummer: 

1. Forskning
2. Formidling
3. Folkekirkelige og folkelige aktiviteter

Det er Præsidiets vision, at den danske befolknings viden om reformationen og dens betydning for det danske samfunds udvikling økonomisk, politisk og kulturelt er langt mere grundfæstet efter 2017 end nu. Det er endvidere Præsidiets ambition, at jubilæet fejres i hele landet gennem en mangfoldighed af aktiviteter, som tiltrækker opmærksomhed og deltagelse.

Til det formål har Præsidiet oprettet hjemmesiden Luther2017.dk. Her kan folk oprette deres arrangementer i kalenderen. Det betyder, at hjemmesiden, fra at være en inspirationskilde for ildsjæle fra mange forskellige fagfelter, og en platform for henvendelser til den enkelte borger med information om og links til aktiviteter i tilknytning til jubilæet, er blevet det samlende centrum for alle aktiviteter i hele landet.

På baggrund af ønsket om via folkelige aktiviteter at nå bredt ud til den danske befolkning har Præsidiet indledt et samarbejde med Folkeuniversitetet Aarhus. Dette samarbejde er foranlediget af A.P. Møller Fondens støtte på 7 millioner kroner til Reformationsjubilæet. I forbindelse med donationen pegede A. P. Møller Fonden på Folkeuniversitetet Aarhus som operatør på netop den side af reformationsformidlingen.

Allerede nu tegner der sig et billede af et jubilæumsår med reformationstemaet udmøntet i så forskellige ting som udstillinger, konferencer, bogudgivelser, bordsamtaler, kurser, skuespil, økumeniske og interkulturelle samarbejder. Foruden undervisningsmaterialer,  projekter med fokus på sang og salmer, plakater, tegneserier, konkurrencer for børn og meget mere.

Forskning

På forskningsområdet er det Præsidiets opgave at sikre et nationalt overblik over relevant forskning samt foretage en vurdering af mulighederne for at gennemføre ny forskning.

For at få skabt et overblik over relevant forskning, er der bl.a. på hjemmesiden etableret en interaktiv forskningsoversigt/projektdatabase, hvor forskere har mulighed for at bidrage med oplysninger om afsluttede, igangværende og planlagte forskningsaktiviteter om Reformationen og dens betydning bredt set.

Præsidiet har iværksat initiativer med henblik på at inspirere til ny forskning og samtidig skabe opmærksom om mulighederne for at bidrage til jubilæumsaktiviteterne blandt relevante aktører og bidragsydere. I den forbindelse har Præsidiet:

  • udarbejdet en støtterklæring, som efter anmodning, fx kan vedlægges som bilag til fonde i forbindelse med projektansøgninger med relevans for belysning af reformationen
    gennemført en inspirationskampagne, hvor der er sendt breve til universiteter, andre forskningsinstitutioner, museer, forlag, fonde m.fl. med inspiration og opfordring til at overveje initiativer, der kan bidrage til øget viden om reformationen og dens betydning.
  • gennemført en inspirationskampagne, hvor der er sendt breve til universiteter, andre forskningsinstitutioner, museer, forlag, fonde m.fl. med inspiration og opfordring til at overveje initiativer, der kan bidrage til øget viden om reformationen og dens betydning.

Derudover har Præsidiet drøftet en række forslag til yderligere forskningsrelaterede aktiviteter.

Formidling

Præsidiet skal sikre, at Reformationsjubilæet formidles bredt og aktivt.

Til formidling af reformationen har Præsidiet modtaget en donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Fonden har udpeget Folkeuniversitetet i Aarhus som operatør for den folkelige markering af reformationsjubilæet, og fem landsdækkende tiltag er iværksat. De fem projekter har forskellige målgrupper og formidler reformationen på forskellig vis.

Oplysning og viden om reformationsarrangementer i andre europæiske lande er en vigtig del af formidlingen af Reformationsjubilæet. Et tæt samarbejde med Tyskland er hurtigt kommet i stand. Det gælder både i form af samarbejder i grænseområdet og samarbejde om konferencer, koncerter, kirkekunst og fællesudgivelser.
På opfordring af slotskirken i Wittenberg og for at besegle den tætte kontakt, der gennem historien har været mellem det danske kongehus og Wittenberg, har Hendes Majestæt Dronningen broderet et antependium (alterforhæng) til slotskirken. Antependiet blev indviet ved en festgudstjeneste i Wittenberg den 2. oktober 2016.

Den 20. og 21. maj 2017 finder en formidlingskonference sted i Aarhus med deltagelse af Hendes Majestæt Dronningen.  Konferencen arrangeres af Aarhus Universitet og har titlen ”Reformationen og det danske samfund”. Konferencen har både en faglig og en musikalsk del, og er åben for alle.

For at introducere reformationen og dens betydning til elever i grundskolen og på de gymnasiale uddannelser, er der i samarbejde med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling igangsat flere projekter. Eksempelvis udgiver Historielærerforeningen en undervisningsbog målrettet gymnasiet, Tænketanken YouGlobe har et projekt ”Reformationen – hvad betyder den for dig”, ligesom UC Lillebælt og Folkekirkens Skoletjeneste udarbejder reformationsprojekter for børn og unge.
Præsidiet har yderligere initieret en filmkonkurrence for grundskolens klasser og konfirmandhold.

Dagen før jubilæet, den 30. oktober 2017, afholder Folketinget en offentlig konference i Landstingssalen. Konferencen vil indeholde oplæg, paneldebat og musikalske indslag, og temaerne for arrangementet er ”Reformationen historisk set – baggrund og virkningshistorie” og ”Reformationen i dag – spor og betydninger”.
Den 31. oktober 2017 vil klokkerne ringe fra alle landets kirker, og, igen med Folketinget som vært, vil der være en ceremoniel begivenhed i Landstingssalen.

Folkekirkelige og folkelige aktiviteter

Præsidiet skal på aktivitetsområdet inspirere til, at der lokalt sker en lang række aktiviteter i årene op til og i selve jubilæumsåret ud fra tesen: ”lad de 1000 blomster blomstre”.

I folkekirken er forberedelserne til Reformationsjubilæet godt i gang. Der er bl.a. oprettet stiftskomitéer ved landets 10 stiftsadministrationer, hvor initiativer med relation til jubilæet vil udspringe fra.

På hjemmesiden er der etableret en interaktiv aktivitetsoversigt, hvor det er hensigten, at lokale initiativer kan blive koblet på, efterhånden som de opstår i årene frem mod 2017.

Præsidiet vil også selv tage initiativ til iværksættelse af aktiviteter i jubilæumsåret 2017. Præsidiet har på møderne bl.a. drøftet to konkrete kunstneriske initiativer, som skal finde sted i jubilæumsåret 2017. Det ene projektforslag handler om danske kunstneres refleksion over titlen 95 tester, porten til Wittenberg Slotskirke 31. oktober 1517-2017. Tanken med dette projekt er, at få udpegede danske kunstnere til, i deres udtryk, at reflektere over titlen 95 teser. Kunstnerne vil få mulighed for at udstille forskellige steder i Danmark – fra Lemvig til Rundetårn. Det andet projektforslag handler om etablering af en udstilling om dansk kirkekunst i New York i jubilæumsåret 2017. Hensigten er, at udstillingen også vil blive vist i Danmark.

Præsidiet har udover de to nævnte projektforslag drøftet andre initiativer, som skal iværksættes i jubilæumsåret. En nærmere information om disse initiativer, vil blive givet ved en senere statusrapportering.

TYPO3 CMS by TypoConsult A/S
Dette site bruger cookies til at trække statistik og optimere sitets funktioner. Bruger du dette site, accepterer du brug af cookies.
Acceptér cookies
Del denne side