Præsidiets sekretariat

Det til Præsidiet tilknyttede sekretariat har været administrativt og kordinerende omdrejningspunkt for alle aktiviterne. 

Sekretariatet har været forankret i Kirkeministeriet. Udover Kirkeministeriet har sekretariatet bestået af repræsentanter for Uddannelses- og Forskningsministeriet, Kulturministeriet (Nationalmuseet) samt Undervisningsministeriet. Desuden har Folkeuniversitet i Aarhus været repræsenteret i sekretariatet siden januar måned 2016. Sekretariatet bestod ved jubilæumsårets afslutning af følgende medlemmer:

Sekretariatets formand:
Professor, dr. scient. Jens Oddershede, formand for Præsidiet og for sekretariatet

Sekretariatets øvrige medlemmer:
Departementschef Christian Dons Christensen, Kirkeministeriet

Biskop emeritus Karsten Nissen, folkekirkens teologiske rådgiver vedrørende Reformationsjubilæet

Chefkonsulent Anne Kamper, Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Læringskonsulent Liselotte Urenholt, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Sekretariatschef Mads Schear Mikkelsen, Nationalmuseet

Museumsinspektør Poul Grinder-Hansen, Nationalmuseet

Kommunikationsmedarbejder Ane Signe Green, Nationalmuseet

Rektor Sten Tiedemann, Folkeuniversitetet

Festivalchef Hanne Lundgreen Nielsen, Folkeuniversitetet

Projektleder Anne Engedal, Folkeuniversitetet

Akademisk medarbejder Anne Vad, Kirkeministeriet

Afdelingsleder Lone Klixbüll, Kirkeministeriet

Studentermedhjælp Kristoffer Johannes Schmidt-Hansen, Kirkeministeriet


Sekretariatet fungerede indtil udgangen af marts måned 2018.