Præsidiets medlemmer

Præsidiet har været sammensat af en formand samt 11 personligt udpegede medlemmer fra universitets-, museums- og kulturverdenen samt folkekirken. Præsidiet indstillede sit arbejde med udgangen af 2017.

Præsidiets sammensætning var i jubilæumsåret:

Præsidiets formand:
Professor, dr. scient. Jens Oddershede, forhenværende rektor for Syddansk Universitet

Præsidiets øvrige medlemmer:
Lektor, dr. phil. Charlotte Appel, Roskilde Universitet

Generalkonsul, dr. phil. Henrik Becker-Christensen, Flensborg

Billedkunstner Maja Lisa Engelhardt

Lektor, ph.d. Bo Kristian Holm, Aarhus Universitet

Repertoire- og planlægningschef Tatjana Kandel, DR Ensembler

Professor, dr. theol. Steffen Kjeldgaard-Pedersen, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet

Museumsinspektør, cand. mag. Per Kristian Madsen, Nationalmuseet

Professor, dr. phil. Birgitte Possing, Rigsarkivet

Direktør, mag.art. Johannes Riis, Gyldendal

Biskop, cand. theol. Peter Skov-Jakobsen, Københavns Stift

Professor, fil. dr. Hanne Sanders, Lunds Universitet


Udgifter i relation til præsidiets arbejde, herunder udgifter til mødeafholdelse og eventuelle honorarer til præsidiemedlemmerne, er afholdt af Kirkeministeriet. Der har været udarbejdet en forretningsorden for præsidiet.