Præsidiets medlemmer

Præsidiet sammensættes af en formand samt 11 personligt udpegede medlemmer fra universitets-, museums- og kulturverdenen samt folkekirken.

Præsidiet kan etablere arbejdsgrupper til afgrænsede opgaver. Udgifter i relation til præsidiets arbejde, herunder udgifter til mødeafholdelse og eventuelle honorarer til præsidiemedlemmerne, afholdes af Kirkeministeriet. Der udarbejdes en forretningsorden for præsidiet. Præsidiet indstiller sit arbejde med udgangen af 2017.

Præsidiets formand
Professor, dr. scient. Jens Oddershede, forhenværende rektor for Syddansk Universitet

Præsidiets øvrige medlemmer

Lektor, dr. phil. Charlotte Appel, Roskilde Universitet

Generalkonsul, dr. phil. Henrik Becker-Christensen, Flensborg

Billedkunstner Maja Lisa Engelhardt

Lektor, ph.d., Bo Kristian Holm, Aarhus Universitet

Repertoire- og planlægningschef, DR Ensembler, Tatjana Kandel

Professor, dr. theol. Steffen Kjeldgaard-Pedersen, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet

Museumsinspektør, cand. mag. Per Kristian Madsen, Nationalmuseet

Professor, dr. phil. Birgitte Possing, Rigsarkivet

Direktør, mag.art. Johannes Riis, Gyldendal

Biskop, cand. theol. Peter Skov-Jakobsen, Københavns Stift

Professor, fil. dr. Hanne Sanders, Lunds Universitet

TYPO3 CMS by TypoConsult A/S
Dette site bruger cookies til at trække statistik og optimere sitets funktioner. Bruger du dette site, accepterer du brug af cookies.
Acceptér cookies
Del denne side