Kommissorium

Kommissorium for Præsidiet vedrørende Reformationsjubilæet i 2017
(fejring af 500 året for Luthers teseopslag den 31. oktober 1517)

Formål og opgaver

Præsidiet for Reformationsjubilæet i 2017 har det overordnede ansvar for fejringen af jubilæet med det sigte at fremme forståelsen af Reformationens betydning for det danske samfund, den danske kirke, dansk identitet og bevidsthed.

Det er præsidiets opgave at:

  • udgøre jubilæets officielle forankring
  • fastsætte de overordnede indholdsmæssige rammer for jubilæet
  • sikre et nationalt overblik over relevant forskning og formidling samt relevante folkekirkelige aktiviteter
  • overveje behovet for ny forskning på området via fondsfinansiering
  • indgå aktivt i formidlingsopgaven – også med hensyn til tilvejebringelse af fondsmidler
  • fremskaffe viden om, hvad der sker i andre lande i forbindelse med jubilæet
  • sikre en national og international markedsføring af jubilæet, herunder oprettelse af hjemmeside samt udarbejdelse af logo

Præsidiets medlemmer og organisering

Præsidiet sammensættes af en formand samt 11 personligt udpegede medlemmer fra universitets-, museums- og kulturverdenen samt folkekirken. Se medlemmerne af præsidiet her.

Præsidiet kan etablere arbejdsgrupper til afgrænsede opgaver.

Udgifter i relation til præsidiets arbejde, herunder udgifter til mødeafholdelse og eventuelle honorarer til præsidiemedlemmerne, afholdes af Kirkeministeriet. Der udarbejdes en forretningsorden for præsidiet.

Præsidiet indstiller sit arbejde med udgangen af 2017.

Hendes Majestæt Dronningen er protektor for Reformationsjubilæet 2017.

TYPO3 CMS by TypoConsult A/S
Dette site bruger cookies til at trække statistik og optimere sitets funktioner. Bruger du dette site, accepterer du brug af cookies.
Acceptér cookies
Del denne side