Afrapportering

Præsidiet for Reformationsjubilæet 2017 har som afslutning på Reformationsjubilæet 2017 udarbejdet en evalueringsrapport. Rapporten udgør den formelle rapport til regeringen om Præsidiets engagement i markeringen af Reformationsjubilæet 2017 og aflægges af Jens Oddershede i egenskab af formand.

"Jeg håber, at rapporten vil være i jeres interesse, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle bidragsydere, samarbejdspartnere og interesserede for et tæt og produktivt samarbejde. Reformationsjubilæet i 2017 var en kulmination af flere års forberedelse og ville ikke have fået det aftryk i hele Danmark, som det fik, uden jer," siger Jens Oddershede. 

Ud over rapporten har Præsidiet som en af sine sidste aktiviteter fået udarbejdet en perspektivering af Reformationsjubilæet ved lic.theol., Carsten Bach-Nielsen, Aarhus Universitet, professor i systematisk teologi ved Københavns Universitet, Niels Henrik Gregersen, og professor i jordbrugsøkonomi, dr. polit., Niels Kærgård, Københavns Universitet. Perspektiveringen er udkommet på forlaget Eksistensen.