Præsidiet

På den ene side udgør præsidiet jubilæets officielle forankring. Det indebærer ansvaret for at fastsætte de overordnede indholdsmæssige rammer, herunder fremskaffe viden om, hvad der sker i andre lande.

På den anden side beror en succesrig fejring af jubilæet på evnen til at få skabt interesse for Reformationens enorme betydning hos forskere, undervisere, mediefolk, kunstnere, museumsfolk, præster m.v., således at de på hvert deres felt kan være med til at vække danskernes nysgerrighed. Det betyder, at præsidiet i første række skal søge at inspirere til nysgerrighed og engagement hos denne gruppe af ”idebærere/katalysatorer”.

På den baggrund er det overordnet set præsidiets opgave at:

 • understøtte forskningstemaer, der kan tilvejebringe ny viden om 1500-tallets reformation og ny viden om reformationens betydning for samfund, kirke og kultur op til i dag.
 • sikre og videreformidle et nationalt overblik over relevant forskning og litteratur.
 • sikre markedsføring af jubilæet, bl.a. via en interaktiv hjemmeside med egen redaktør.
 • skabe netværk og koordinering blandt de mange aktører, der involverer sig i jubilæet.
 • sikre igangsættelse af en lang række folkelige og folkekirkelige aktiviteter til fejring af reformationsjubilæet med bred involvering af det danske samfund
 • tilvejebringe finansieringskilder til udvalgte aktiviteter dels via fondsmidler dels via de årlige finanslove.

Vision og ambition

Det er præsidiets vision, at den danske befolknings viden om reformationen og dens betydning for det danske samfunds udvikling økonomisk, politisk og kulturelt er langt mere grundfæstet efter 2017 end nu. Det er ambitionen, at jubilæet fejres i hele landet gennem en mangfoldighed af aktiviteter, som tiltrækker opmærksomhed og deltagelse.

Arbejdsform

Forskning, formidling og egentlige aktiviteter i selve jubilæumsåret ligger i en naturlig tidsmæssig forlængelse af hinanden. Ønsket om at fremkalde nysgerrighed og aktiviteter ”udefra” tilsiger imidlertid, at præsidiet indleder sit arbejde med både at se på forskningssiden og på markedsføring i form af hjemmeside mv. I næste fase kan præsidiet beskæftige sig med formidlingssiden og her naturligvis være opmærksom på den varierende forberedelsestid ved de forskellige formidlingsudtryk – kunst, udstillinger, bøger og manuskripter, undervisningsmateriale mv.

På forsknings- og formidlingsområdet bør præsidiet indtage en aktiv rolle, afpasset efter det økonomiske potentiale. Altså selv være opsøgende i forhold til temaer, der underbygger de overordnede indholdsmæssige rammer, f.eks. ved at:

 • initiere relevant forskning
 • stimulere til folkeoplysning om reformationen
 • henvende sig til museer
 • udfordre forlags- og medieverden
 • initiere ny kunst og musik
 • sikre udarbejdelse af undervisningsmateriale m.v.

Samtidig bør præsidiet imidlertid være yderst lydhør over for at støtte ideer og aktivitet, der kommer ”udefra”. Aktiviteterne bliver forhåbentlig mangfoldige: tunge forskningsrapporter, lærebøger, film, konferencer, teater, gudstjenester, sogneaftener, studieture, foredrag, salmesang, malerier og skulpturer, romaner, børnetegninger og kunstudstillinger og meget meget mere.

Præsidiet bør derfor være opmærksom på den bevillingsmæssige profil i forhold til vægtningen mellem forskning og formidling, men også mellem præsidieaktiverede og ”græsrodsaktiverede” aktiviteter, idet den sidste type aktivitet både afhænger af ”scene” og økonomi.

TYPO3 CMS by TypoConsult A/S
Dette site bruger cookies til at trække statistik og optimere sitets funktioner. Bruger du dette site, accepterer du brug af cookies.
Acceptér cookies
Del denne side