Finansiering af folkekirkelige aktiviteter

Projekter tildelt støtte i juni 2016

Støtte til vandreudstilling TESER – Danske samtidskunstnere i dialog med reformationen v. museumsdirektør Dagmar Warming. 
Tildelt beløb: kr. 500.000,-
 
Præsidiet tog skridt til, at der i forbindelse med Reformationsjubilæet 2017 blev etableret en vandreudstilling med ny kunst. Til at fastlægge rammerne for udstillingen blev der nedsat en komité, som skulle udarbejde rammerne for vandreudstillingen. Formand for komiteen var direktør for Ribe Kunstmuseum, Dagmar Warming. Udstillingen omfattede ny kunst skabt af særligt indbudte kunstnere. Kunstnernes værker udstilles på centrale museer og/eller udstillingssteder i Danmark og Tyskland i jubilæumsåret 2017 frem til september 2018.
Evaluering af projektet.

Folkekirkens Konfirmandcenter v. Finn Andsbjerg larsen
Projekt: ”Find-Luther-myldreplakat”
Tildelt beløb: kr. 60.000,-
Finn Andsbjerg Larsen fra Folkekirkens Konfirmandcenter har fået støtte til produktion af en ”Find-Luther-myldreplakat”, der er en plakat henvendt til de yngste. Plakaten vil på en legende og konkret måde formidle de vigtigste forudsætninger og pointer for reformationen for de mindste børn.
Evaluering af projektet.

Forlaget Eksistensen v. Henrik Brandt-Pedersen
Projekt: Udgivelse af oversættelse af Luthers skrifter om kirken
Tildelt beløb: kr. 40.000,-
Henrik Brandt-Pedersen fra Forlaget Eksistensen har fået støtte til en bogudgivelse af Luthers centrale skrifter om kirken i dansk oversættelse. For en stor del af teksternes vedkommende drejer det sig om aldrig tidligere oversatte skrifter. Oversættelsen forestås af Teologisk Fakultet, Københavns Universitet, og målet er at udgive ét bind på 800 sider fortrinsvis om Luthers kirkesyn.
Evaluering af projektet.

Præst og skuespiller Merete Arnstrøm
Projekt: Præsentationsmateriale i forbindelse med kvindemonologen ”Luthers Käthe”
Tildelt beløb: kr. 38.000,-
Præst og skuespiller Merete Arnstrøm har fået støtte i form af en ekstrabevilling til præsentationsmateriale bestående af grafisk assistance til udarbejdelse af plakat og program, trykning, distribution og annoncering i forbindelse med opførelse af kvindemonologen ”Luthers Käthe” skrevet af dramatiker Simone Isabel Nørgaard.
Evaluering af projektet.

Forlaget Eksistensen v. Henrik Brandt-Pedersen
Projekt: Udgivelse af oversættelse af bønner af Martin Luther
Tildelt beløb: kr. 44.000,-

Henrik Brandt-Pedersen fra Forlaget Eksistensen har fået støtte til udgivelse af en bog med danske oversættelser af bønner af Martin Luther. Dette udvalg af Martin Luthers bønner er ikke tidligere oversat til dansk. De er skrevet med en ligefremhed, der er karakteristisk for Luther. Bønnerne er således i en meget udogmatisk tone, og dermed en velegnet mulighed for ikke-fagfolk til at læse og stifte bekendtskab med reformatoren Martin Luther. Udvalget er foretaget af oversætteren, Hanne Sander, og forordet skrevet af biskop Peter Skov-Jakobsen.
Evaluering af projektet.

Sognepræst og projektleder Torkil Jensen
Projekt: Luther-citater til brug i caféer, skoler og institutioner
Tildelt beløb: kr. 75.000,-
Sognepræst og projektleder vedr. reformationsfejringen på Fyn, Torkil Jensen har fået støtte til én af tre månedlige ’signaturbegivenheder’, 20 Luthercitater, som publiceres i kirker og sognegårde på fikse posters med Luthers kontrafej. De fem bedste citater vil blive trykt på ’free postcards’, som vil blive udbredt landsdækkende via cafeer og andre relevante steder. Disse luthercitater er initieret af professionelle aktører, og såvel skoler, museer og andre institutioner tilbydes posters med de fem mest markante citater evt. betydningsmæssigt udfoldet, så de formidles bredt. Alt materialet vil blive stillet til rådighed til andre interessenter, så det på den måde får mulighed for at blive benyttet nationalt.
Evaluering af projektet.

Museet for Religiøs Kunst
Projekt: Udstillingen Billedstorm/Image Storm
Tildelt beløb: kr. 200.000,-
Museet for Religiøs Kunst, Lemvig, har fået støtte til en udstilling med udgangspunkt i Reformationens billedstorm. Udstillingen vil trække en linje fra 1517 til den debat om ytringsfrihed og billedforbud, der foregår i dag, og sætte fokus på, hvordan og hvorfor nogle billeder fra Reformationen er blevet ødelagt, forbudt eller tabuiseret. Således vil man med projektet aktualisere et reformationshistorisk emne, der trækker linjer fra 1517 til 2017. Udstillingen arrangeres i et samarbejde mellem Skovgaard Museet, Viborg, og Kvindemuseet, Aarhus, og ambitionen er at skabe en ambitiøs, international udstilling.
Evaluering af projektet.

Den2radio
Projekt: 8 radioudsendelser om salmesang ved Reformationen 
Tildelt beløb: kr. 68.000,-
Kirsten Rønn og Bodil Grue-Sørensen har fået støtte til produktion af 8 radioudsendelser om salmesang ved Reformationen til Den2radio. Gennem 8 radioudsendelser vil reformationens salmer og deres baggrund og historie blive formidlet. Vinklen bliver musikhistorisk, og radioprogrammerne vil belyse salmesangens udvikling, som ikke skete på én gang ved reformationens indførelse, ligesom der også vil blive diskuteret, hvorfor ikke al den latinske gregorianske sang blev taget i brug. 
Evaluering af projektet.

Michael Schelde, Aarhus Universitet
Projekt: Bogudgivelse om forskydninger mellem Grundtvig og Luther
Tildelt beløb: kr. 30.000,-
Michael Schelde fra Aarhus Universitet har fået støtte til udgivelse af bogen: ”På afstand. Forskydninger mellem Grundtvig og Luther”. Danskernes ’Lutherbilleder’ er i høj grad formidlet gennem Grundtvig, og relationen mellem de to personligheder har været udlagt forskelligt. Udgivelsen af denne bog har fokus på denne forskellighed, men vil også have et øje på sammenhængen og lighederne de to imellem. 
Evaluering af projektet.

Danmission, Dansk Missionsråd, Bibelselskabet og Kirkefondet
Projekt: Bibellæsning 
Tildelt støtte: kr. 100.000,-
Danmission, Dansk Missionsråd, Bibelselskabet og Kirkefondet har fået støtte til projektet ”Skriftlæsningens rolle” som vedrører et af reformationens kerneområder: Bibellæsning. Der ligger en udfordring og berigelse i at læse og diskutere bibelen i en skønsom blanding af teologer og lægfolk fra flere steder i verden, som projektet vil invitere til Danmark. Projektet er en dynamisk udveksling helt i Martin Luthers ånd. Aktiviteter og deraf materiale fra besøget vil være tilgængeligt for videre brug.
Evaluering af projektet.

Den Danske Salmeduo
Projekt: Bog- og CD-udgivelsen ”Salmer til folket - Luthersalmer i et nyt lys”
Tildelt beløb: kr. 117.292,-
Christian Vuust, Den Danske Salmeduo, har fået støtte til udgivelse af en bog med tilhørende CD. Med denne bredt formidlede og nytænkende udgivelse bliver der mulighed for at opleve en række instrumentale nyfortolkninger, der skal vise salmemelodiernes levedygtighed og tidløshed og bære reformationens musik ind i vores samtid.  
Evaluering af projektet.

KFUM/KFUK v. Peter Sørensen, 
Projekt: ”Efterskolefestival 2017 - Individ og fællesskab - Fra Luther til 2017”
Tildelt beløb: kr. 200.000,-
Peter Sørensen, KFUM/ KFUK, har fået støtte til en efterskolefestival i 2017 med Reformationen som ramme. Reformationens temaer og deres betydning frem til i dag vil på denne efterskolefestival danne rammen om en nytænkende og innovativ undervisning. Man vil med konkret og vedkommende formidling nå ud til den unge gruppe, og med dem arbejde med temaer som ’frelse’, ’autoriteter’, ’demokrati, samfund og personligt ansvar’, som relateres til de unges hverdag.
Evaluering af projektet.

Henning Kjær Thomsen, Viborg Stift
Projekt: ”Reformation/Renæssance/Rock”. Reformationskoncerter 2017 og CD-produktion
Tildelt beløb: kr. 181.000,-
Henning Kjær Thomsen, Viborg Stift, har fået støtte til en koncertrække henvendt til folkeskolens ældste klasser, gymnasier, yngre mennesker og det voksne publikum. Unge menneskers fortrolighed med rockmusikkens rytmiske univers gør dette projekt attraktivt i forsøget på at nå ud til en målgruppe, der kan være svær at nå, og få den integreret i reformationsfejringen. Projektets vision er at gentænke reformationens musik med nyfortolkninger med inspiration fra folk, rock og electronica, og der produceres didaktisk materiale til skoleklasserne.
Evaluering af projektet.

Generalsekretær Birgitte Stoklund Larsen fra Bibelselskabet
Projekt: ”Reformationens Danmarkskort”
Tildelt beløb: kr. 100.000,-
Generalsekretær Birgitte Stoklund Larsen fra Bibelselskabet har fået støtte til produktion af et Danmarkskort som tredimensionelt lærings- og oplevelsesunivers som porten til den brede folkelige formidling. Brugeren af dette projekt tages med på en historisk og teologisk rejse gennem den danske reformation i et kombineret litterært, fysisk og virtuelt univers. Man klikker sig således gennem den danske reformation fra by til by på både computer, tablet og smartphone, guidet af en fortællerstemme og med videooptagelser og 3D-billeder fra de forskellige historiske locations.
Evaluering af projektet.

Kathrine Lund fra kunstnerkollektivet Vontrapp og Teatret Møllen
Projekt: Teaterprojektet ”Gudstjenesten”
Tildelt beløb: kr. 150.000,-
Kathrine Lund fra kunstnerkollektivet Vontrapp og Teatret Møllen har fået støtte til Teaterforestillingen ”Gudstjenesten”. Dette projekt vil, ved at tage udgangspunkt i gudstjenestens liturgi og vise dens dramatiske kvalitet, understrege kirkens potentiale som sjæleligt resonansrum også for dem, der måtte møde kirkerummet med en følelsesmæssig ambivalens. Scenisk vil man benytte de modsatrettede følelser, og på en åbenhjertig måde italesætte de indre udfordringer, der er forbundet med at træde ind i kirkens univers. Den teatralitet, som Luther gjorde op med, vil blive genintroduceret og den åndelige oplevelse blive skærpet. 
Evaluering af projektet.

Rasmus Nøjgaard
Projekt: ”Syng med på nye salmer og melodier”
Tildelt beløb: kr. 112.500,-
Rasmus Nøjgaard har fået støtte til projektet ”Syng med på nye salmer og melodier”. Projektet danner rammen om 10 workshops for alle interesserede med deltagelse af sangskrivere, digtere og komponister. Dette projekt vil helt i Martin Luthers ånd styrke fællessangen, give folk mulighed for at lære nye salmer, og få dem til at genopdage de gamle. Den reformatoriske sangglæde, som fornemmes stigende i disse år, vil folkene bag projektet udnytte i 10 workshops over hele landet med et højt informationsniveau og med plads til 150 deltagere.
Evaluering af projektet.

Projekter tildelt støtte i februar 2016

Roskilde Stift Reformationsudvalg v. domprovst Jens Gunner Arendt
Projekt: ”
Reformationskonference på tværs af Øresund”
Tildelt beløb: kr. 65.000
Reformationsudvalget ved Roskilde Stift er blevet tildelt et beløb til en åben konference over to dage på tværs af Øresund med mødet med de to gamle nabostifter Sjælland og Lund som udgangspunkt. Konferencen afholdes i samarbejde med Lunds Stift og universiteterne i Roskilde, København og Lund, og er et led i Roskilde Stifts reformationsfejring.  Emnerne for konferencen er Reformationens forskellige forløb og fortolkninger i Danmark og Sverige med særligt fokus på disse forløb og fortolkningers betydning for kirke- og samfundsudviklingen i de to lande indtil i dag. Konferencedagene arrangeres og ledes af professor Lisbeth Christoffersen og lektor ved Københavns Universitet Anders Holm i samarbejde med Roskilde Stifts reformationsudvalg. Fra Lund deltager biskop Johan Tyrberg og præster fra Lunds Domkirke samt biskop og professor emeritus Carl-Axel Aurelius. 
Evaluering af projektet.

Folkekirkens Skoletjeneste v. Helle Krogh Madsen
Projekt: ”Re:formation. Fem faser og dogmeteater”. Udarbejdelse af undervisningsmateriale til landets 5.-6.-klasser.
Tildelt beløb: kr. 300.000,- 
Folkekirkens Skoletjenestes projekt er et landsdækkende undervisningsprojekt, hvor Reformationen sættes på skoleskemaet for 5.-6. klassetrin i efteråret 2017. Eleverne vil komme til at arbejde med de vigtigste forudsætninger for, pointer i og konsekvenser af Reformationen gennem fem faser bestående af temaerne: Verden i 1500-tallet; Martin Luther og Bibelen; Trykkekunsten; Fællessang og Reformationen i Danmark. Det vil ske ved at anvende ’flipped learning’ (omvendt læring), som er ny viden præsenteret gennem små undervisningsfilm med tilhørende plakater. Lærere vil kunne tilmelde deres klasser, og modtage projektintroducerende kursustilbud, en grundig lærervejledning med konkrete undervisningsoplæg samt faglig og pædagogisk vejledning. desuden adgang til hjemmeside med projektmateriale, plakater og manuskript til et afsluttende dogmeteater, der vil foregå i den lokale kirke. 
Evaluering af projektet.

Cand.theol. og skuespiller Merete Arnstrøm
Projekt: ”Luthers Käthe”. Kvindemonolog.
Tildelt beløb på kr. 111.500,-
I nærværende projekt giver præst og skuespiller Merete Arnstrøm Martin Luthers kone, Katharina von Bora mæle, ved at gøre hende til synsvinkelfigur på Martin Luther og Reformationen. Via Käthes oplevelser fra klosterliv med regler til et liv med som Martin Luthers kone opnås en personlig, levende og vedkommende vinkel på Reformationens på én gang nære og vidtrækkende betydning.  Ud over at det historiske forløb er en ledetråd, er den bærende idé igennem en kvindes øjne at se, hvilken vidtrækkende betydning Reformationen fik tværs over landegrænser, over århundrede og ind i vores tid. 
Evaluering af projektet.

University College Northern Denmark v. lektor Jørgen Jørgensen
Projekt: ”Skipper Clement”. Udgivelse af tegneserie.
Tildelt beløb: kr. 42.000,-
Dette projekt med udgivelse af tegneserien Skipper Clement rummer en formidling af et centralt kapitel af Danmarks reformationshistorie til brug i skolens undervisning og oplysning generelt. Skipper Clement indgår i den problemkreds, der er forbundet med Grevens Fejde op til Reformationen i Danmark i 1536, og tegneserien behandler det centrale drama såvel de religiøse konflikter mellem den katolske kirke og de lutherske strømninger som de politisk-samfundsmæssige konflikter mellem kongemagt, adel og bønder. Tegneserien afsluttes med faktuelle kort og oplysninger om Reformationen i Danmark, Luther og danske reformatorer, katekismus og salmebøger, bygninger, oversigt over bondekrige og Stevns friser – dette som materiale til folkeskolens mellemtrin.
Evaluering af projektet.

Musica Ficta Copenhagen
Projekt:
”Reformationsfejring ved vokalensemblet Musica Ficta og Bo Holten”. Koncertprojekt.
Tildelt et beløb på kr. 50.000,-
Musica Fictas projekt er et formidlende koncertprojekt. I forbindelse med koncerter flere steder i landet, vil Musica Fictas programmer rumme artikler skrevet af fagpersoner ligesom formidlingen vil gælde Luthers forhold til og fortrolighed med den gregorianske musik, som ligger til grund for hans egne salmemelodier. Desuden vil Musica Ficta introducere Luthers egen firstemmige motet samt hans yndlingskomponist Josquin de Prez og den polyfone musik. Da fællessangen/ salmesangen via Luther selv og hans egne melodier kom til at stå i centrum som en egen tradition skabt af Reformationen, rummer formidlingen også denne del af Luthers virke samt den komponist, der udsatte flere af hans salmemelodier, Johan Walther.
Evaluering af projektet.

Rektor, professor Eberhard Harbsmeier og Forlaget ANIS
Projekt: 
”Oversættelse og udgivelse af Oswald Bayers bog om Luthers teologi”
Tildelt et delfinansieringsbeløb på kr. 120.000,-
Det tildelte beløb går til en oversættelse og udgivelse af Oswald Bayers standardværk og Luthers teologi. Oswald Bayer giver på én gang et samlet og nuanceret billede af Luthers teologi, og er ordnet efter hovedemner, med den særlige styrke, at de ikke nøjes med blot at tage udgangspunkt i Luthers teologiske forfatterskab, men i lige så høj grad inddrager salmer, prædikener o.l., så begge gensidigt belyser hinanden. Den tyske og danske lutherforståelse og tradition – forskelle og ligheder – indgår i Oswald Bayers bog i en frugtbar diskussion. Bogen er systematisk bygget op, og derfor velegnet i undervisningssammenhæng, og den formår at sætte Luthers teologi i relation til betydende moderne diskussioner. Desuden er den et godt supplement til Heinz Schillings luther-biografi, der allerede er udkommet på dansk.
Evaluering af projektet.

Reformationsjubilæet og Dansk Kirkekunst
Projekt:
”En bog over kirkeudsmykninger i Danmark påvirket af reformatorisk kristendom”
Tildelt et beløb på kr. 150.000,-
Udvalget for Reformationsjubilæet og dansk Kirkekunsts projekt har til formål at synliggøre vekselvirkningen mellem kunst og en reformatorisk teologi. Det gør man ved at udarbejde en bog, der fungerer som en besøgsguide, der fremdrager og beskriver de vigtigste kunstværker som Reformationen har inspireret til. Det er særligt Reformationens indvirkning på kunsten i de sidste halvtreds år, der vil være i centrum i bogen, og dét inden for genrer som maleri, glas/mosaik, skulptur og tekstil. Af hensyn til så bred en tilgængelighed rent formidlingsmæssigt som muligt, arbejder projektudvalget også med udviklingen af en APP. 
Evaluering af projektet.

Præstegårdenes Kulturhistorie v. rektor, professor Eberhard Harbsmeier, lektor Charlotte Appel og lektor Morten Fink Jensen
Projekt: ”Præstegårdenes Kulturhistorie.”
Tildelt et beløb på kr. 50.000,-
Dette projekt er en vandreudstilling om præstegårdenes kulturhistorie som er initieret af Hendes Majestæt Dronningen. Udstillingen bygger på en bog, der kaster lys over sogneliv historisk set: ”Når det regner på præsten. En kulturhistorie om sognepræster og sognefolk”. Udstillingen er et samarbejde mellem Historiches Museum i Berlin og Lutherstiftung Erfurt. Den danske udstilling er en forlængelse af udstillingen i Berlin, tilrettelagt til danske forhold og med dansk materiale bestående af et dansk programhæfte og oversættelser af de tyske tekster. Udstillingen er planlagt til at blive vist i Løgumkloster, København og Haderslev.
Evaluering af projektet.

Folkekirkens Ungdomskor v. biskop Marianne Christiansen
Projekt: 
”Luther-Rosen”-
Tildelt beløb: kr. 318.250,-
Projekt ”Luther-Rosen” er et korprojekt, hvor man vil generindre Luthers salmer, Luthers teologi og Luthers tanker om musik. Projektet indbefatter udarbejdelse af nye salmer, nye kompositioner og nye oversættelser af gamle salmer. Salmerne vil kunne indgå i menighedens salmesang som fornyende bidrag, foruden at de kan indgå i tema- og musikgudstjenester, og være et centralt repertoire for kirkekorene overalt i landet. Folkekirkens Ungdomskor vil orientere bredt om projektet gennem eget netværk og sørge for pressekontakt og desuden samarbejde med andre korsammenslutninger.
Evaluering af projektet.

Projekter tildelt støtte i 2015

Bogprojekt – Reformationen som kirkeligt og kulturelt program –  tildelt årligt kr. 569.500 i perioden 2014-2017. 
Det teologiske Fakultet ved København Universitet og teologi ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet har taget initiativ til et forskningsbaseret bredt formidlet bogprojekt ”Reformationen som kirkeligt og kulturelt program”, som - i dets færdige form – vil kunne bidrage til, at der etableres og videreudvikles en national kulturel erindring vedrørende reformationens kirkelige og kulturelle betydning. Projektet er forankret på Det teologisk Fakultet ved Københavns Universitet hos professor Niels Henrik Gregersen, men udføres i samarbejde med lektor Carsten Bach-Nielsen, Aarhus Universitet.
Evaluering af projektet.

     

Støtte til vandreudstilling af religiøs kunst i forbindelse med reformationsjubilæet tildelt årligt kr. 40.000 i perioden 2014-2017. 
Præsidiet har taget skridt til, at der i forbindelse med Reformationsjubilæet 2017 etableres en vandreudstilling med ny kunst. Til at fastlægge rammerne for udstillingen er der nedsat en komité, som skal udarbejde rammerne for vandreudstillingen. Formand for komiteen er direktør for Ribe Kunstmuseum, Dagmar Warming. Udstillingen skal omfatte ny kunst skabt af særligt indbudte kunstnere. Kunstnernes værker skal udstilles på centrale museer og/eller udstillingssteder i Danmark og Tyskland fra slutningen af 2016 og i jubilæumsåret 2017 frem til 31. oktober 2017.

     

Sangens Hus i Herning - sangprojekt, er tildelt et beløb til forprojekt på kr. 100.000 i 2015. 
Sangens Hus i Herning har fået bevilget midler til ”Forprojekt – Reformationsjubilæet 1517-2017 med fokus på sang”. Projektet tager udgangspunkt i salmesangen og den folkelige sang som en afgørende og stadigt levende del af reformationens virkningshistorie i Danmark. Projektet har mulighed for at blive en af de bredeste folkelige markeringer af reformationsjubilæet og nå ud til alle hjørner af Danmark, både geografisk, kulturelt og generationsmæssigt.
Evaluering af projektet.

Forlaget ANIS – ”Formidling i kort form” - tildelt en underskudsgaranti på op til kr. 198.360 i 2015. 
Forlaget ANIS har fået bevilget midler til en formidling i kort form ”Reformationen og…..”, som er en række korte udgivelser, der hver fokuserer på et særskilt emne i et levende og lettilgængeligt sprog. Hver bog får et omfang på maks. 60 bogsider. Alle bøger skal desuden udgives som gratis tilgængelig e-bog. Projektet bragt i forslag af Københavns Stifts 2017-udvalg.
Evaluering af projektet.

Forlaget ALFA – tegneserie om Luther og hans liv - tildelt en underskudsgaranti på op til kr. 100.000 i 2015. 
Forlaget ALFA har fået bevilget midler til udgivelse af en tegneserie om Luther og hans liv. Tegneserien bliver historisk, men også med teologisk og religionspædagogisk dybde. Tegneserien skal kunne læses både i konfirmandstuen, i kristendomsundervisningen, i private hjem, og den kommer til at spænde så vidt, at børn (fra og med konfirmationsalderen) og voksne kan få noget ud af den. Projektet bragt i forslag af Københavns Stifts 2017-udvalg.
Evaluering af projektet.

     

Folkekirkens konfirmandcenter
Folkekirkens konfirmandcenter har taget initiativ til udarbejdelse af en kæmpeplakat til brug i konfirmandstuer med udgangspunkt i Martin Luthers liv og Reformationens virkningshistorie. Tegningen skal udformes i en ungdommelig streg, og det er tanken, at der skal udarbejdes undervisningsforløb og aktiviteter, der understøtter Reformationens vigtigste træk. Man tilstræber en mangfoldighed af metoder og pædagogiske muligheder, baseret på både Cooperative Learning og æstetiske læreprocesser, så den enkelte har mulighed for at træffe undervisningsmæssigt personlige valg. Folkekirkens Fællesfond har bevilliget 60.000,00 kr. til projektets første del, som består af udarbejdelse af manus samt tegning / banner / plakat.
Evaluering af projektet.

     

Erling Tiedemann/Forlaget ANIS. En bogudgivelse: ”Fra konflikt til fællesskab” om forholdet mellem den romersk-katolske kirke og de lutherske kirker. Tildelt et beløb i 2015 på kr. 11.698,00 kr. 
Med sigte på en fælles luthersk-katolsk markering af Reformationsjubilæet i 2017 har den lutherske/romersk-katolske kommission for kirkens enhed, der er nedsat af henholdsvis Det lutherske Verdensforbund og Den katolske Kirke, offentliggjort en bog på ca. 100 sider, der i den tyske version har titlen Vom Konflikt zur Gemeinschaft. Bogen er blevet oversat til dansk af biskop Czeslaw Kozon, forhenværende overlæge Hanne Gregersen og forhenværende amtsborgmester Erling Tiedemann, og biskop emeritus Niels Henrik Arendt har skrevet forord til den danske oversættelse. Bogen rummer et facetteret overblik over reformationsbegivenheden, den efterfølgende udvikling af forholdet mellem kirkerne og endelig nogle perspektiver for fremtiden. Bogen vil være velegnet både til personligt brug som til anvendelse i studiekredse, ikke kun i den lutherske og den katolske, men også i andre kirker, der er udgået af Reformationen.
Evaluering af projektet.

Projekter tildelt støtte i 2014

Bogprojekt – Reformationen som kirkeligt og kulturelt program –  tildelt årligt kr. 569.500 i perioden 2014-2017. 
Det teologiske Fakultet ved København Universitet og teologi ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet har taget initiativ til et forskningsbaseret bredt formidlet bogprojekt ”Reformationen som kirkeligt og kulturelt program”, som - i dets færdige form – vil kunne bidrage til, at der etableres og videreudvikles en national kulturel erindring vedrørende reformationens kirkelige og kulturelle betydning. Projektet er forankret på Det teologisk Fakultet ved Københavns Universitet hos professor Niels Henrik Gregersen, men udføres i samarbejde med lektor Carsten Bach-Nielsen, Aarhus Universitet.
Evaluering af projektet.

Støtte til vandreudstilling af religiøs kunst i forbindelse med reformationsjubilæet tildelt årligt kr. 40.000 i perioden 2014-2017. 
Præsidiet har taget skridt til, at der i forbindelse med Reformationsjubilæet 2017 etableres en vandreudstilling med ny kunst. Til at fastlægge rammerne for udstillingen er der nedsat en komité, som skal udarbejde rammerne for vandreudstillingen. Formand for komiteen er direktør for Ribe Kunstmuseum, Dagmar Warming. Udstillingen skal omfatte ny kunst skabt af særligt indbudte kunstnere. Kunstnernes værker skal udstilles på centrale museer og/eller udstillingssteder i Danmark og Tyskland fra slutningen af 2016 og i jubilæumsåret 2017 frem til 31. oktober 2017.

Luther-opera. En folkekirkelig opbakning til opera-projektet Librettist tildelt et engangsbeløb på kr. 120.000 i 2014. 
Præsidiet for Reformationsjubilæet 2017 har truffet beslutning om at bistå med at tilvejebringe en opera om Martin Luther i anledning af jubilæet. Theater Erfurt i Thüringen har taget initiativ til forestillingen. Danske samarbejdspartnere er musikforlaget Edition Wilhelm Hansen A/S i København og Det Kongelige Teater (muligvis flere). Operaen opføres såvel i Erfurt som i Danmark. For at operaen kan nå at blive opført i 2017, var det nødvendigt, at librettist Eva Sommerstad Holten kunne påbegynde arbejdet i 2014.