Reformationens billeder: Skole og dannelse

Det blev vigtigt for lutheranerne at kunne læse Bibelens tekster, og derfor vigtigt i det hele taget at kunne læse. Men vigtigere var det at kunne forstå Bibelen på den rigtige evangeliske måde – det vil sige i overensstemmelse med den nye lære. Kun ved at følge den kunne man ifølge reformatorerne stole på, at man var frelst. Undervisning blev derfor prioriteret højt. Og præsternes prædikener i kirkerne var vigtige instrumenter for indprentningen af den rette lære.

Det var en omfattende opgave at belære folk om den nye tro. Både Luther og Melanchthon skrev derfor mange forklarende tekster, der tolkede Bibelen i overensstemmelse med den nye teologi. Der var tekster til såvel lærde som til den bredere befolkning. Disse tekster blev ofte illustreret.

De to nok vigtigste eksempler på sådanne belærende tekster er Luthers Lille og Store Katekismus På billedet ses en af illustrationerne til en udgave af Den Lille Katekismus fra 1527, hvor Fadervors vers, ”Helliget blive dit navn”, er motivet. Under billedet står en tekst: ”das ist / Dein name werde recht erkand / durch rechte lere und glauben / und dadurch gelobet und gepreiset.” (det vil sige / at dit navn bliver rigtigt forstået / gennem den rette lære og tro / og derved lovet og priset)

Teksten er en vejledning til, hvordan verset ”Helliget blive dit navn” skal forstås, nemlig, at det først og fremmest skal forstås ’rigtigt’, altså som den nye tro foreskriver. Kun derved bliver Guds navn prist. Og netop at forstå Guds navn ’rigtigt’ er temaet for præstens prædiken. Han forklarer, hvad den rette tro vil sige, således, at den korsfæstede Kristus, der er kernen i hele historien, bliver nærværende, ja ligefrem materialiserer sig for menigheden.