Reformationens billeder: Familie og opdragelse

"Den Hellige Slægt". I den gamle kirke var motivet af den ”hellige slægt” et udbredt afladsbillede knyttet til den udbredte tilbedelse af den hellige Anna, Jomfru Marias mor. Anna var skytshelgen med særlig betydning for familier, fordi hun både var hustru, husmor, mor og bedstemor. Lutheranerne nytolkede ”Den Hellige Slægt” til at blive et uddannelses- og familieideal.

Cranachs træsnit er udført i 1510 som afladsbillede. Ca. ti år senere blev det forsynet med Philipp Melanchthons vers, her oversat fra latin til let forståeligt tysk, der henvendte sig til alle forældre. Melanchthon skriver, at det er vigtigt, at børn går i skole og lærer at læse. Ellers kan de ikke læse Bibelen, og dermed risikerer de ikke at forstå Evangeliet på den rette måde. Vejen til den sande Kristus går gennem skolen, konkluderer verset.

Afladsbilleder

Afladsbilleder var udbredte i middelalderens kirke. Det var billeder af helgener med en tilføjet tekst, der gav anvisninger på, hvordan man kunne få tilgivelse for begåede synder og på den måde afkorte tiden i skærsilden.