Reformationens billeder: præst og menighed

Wittenberg-altertavlen er et af reformationens vigtigste monumenter. Den blev opsat i 1547 (året efter Luthers død) i den kirke i Wittenberg, hvor Luther havde prædiket. Det er formentlig Luther selv, det har udtænkt det teologiske indhold. Tavlen viser de vigtigste elementer i Luthers teologi. Fra venstre mod højre ses først de lutherske sakramenter: (barne)dåben, nadveren i begge dens former (vin og brød) og dernæst det vigtige skriftemål, der skulle gå forud for nadveren. Nederst ses prædikenen, der ligeledes var en afgørende del af det kristne liv.

Vi ser reformationens førende teologer i Wittenberg udføre præstens gerninger blandt menighedens medlemmer. Til venstre døber Philipp Melanchthon et lille barn, til højre har Johann Bugenhagen menigheden til skrifte, og nedenunder prædiker Luther selv for menigheden. Cranach visualiserer den ny opfattelse af præsteskabet. Præsten blev forstået som et almindeligt menneske og skulle derfor være ordinært klædt og ikke afvige fra menighedens øvrige medlemmer. Selv Luther på prædikestolen bærer en typisk 1500-tals-dragt af den slags, universitetets doktorer havde på. Præsten bliver på den måde blot én blandt menigheden og ikke, som i den gamle kirke, et menneske udstyret med en præstedragt, der udtrykte det særligt begunstigede forhold, han havde til Gud.

På midtertavlens ses Luther deltage i den første nadver Skærtorsdag aften sammen med Jesus og disciplene. Jesus sidder til venstre og Luther til højre. Han modtager netop vinen af en tjener. Ved at blande to forskellige historiske tidspunkter sammen i motivet – altså Kristi tid og Luthers tid – forbindes de nye lutherske præster, som de øvrige tavler præsenterer, med de første oldkirkelige præster, nemlig disciplene. De lutherske præster bliver disciplenes sande arvtagere – underforstået: i modsætning til den gamle kirkes præsteskab. Og de folk, der konkret deltager i nadveren i Wittenberg og ser på billedet, bliver en del af samme nye fællesskab, hvor alle principielt er præster.