Luther og de reformatoriske ideer: Kirkerum og gudstjeneste

Reformationen betød, at gudstjenesten måtte tænkes om, og dermed ændrede kirkerummet også med tiden udseende og funktion. Hvis mennesket i sit forhold til Gud først og fremmest skulle tage imod, hvad Gud gav, frem for at yde noget selv, så skulle gudstjeneste og kirkerum afspejle det.

Gudstjenesten ændrede karakter, og mange steder begyndte man at forandre kirkerummets indretning. Især prædikestolen fik en fremtrædende plads. Det var vigtigt, at børn blev døbt, at menigheden tog del i hele nadveren, sang med, og hørte den prædiken, der skulle sætte alt på plads. Ord kom til at fylde meget i den lutherske gudstjeneste. Den lutherske forståelse af gudstjenesten ligger således bag oversættelserne af Bibelen til nationalsprog og den store danske salmetradition.

På reformationstiden blev helgenbilleder fjernet fra kirkerne og afløst af billeder, der gengiver de bibelske beretninger om Jesus, eller dåb, nadver og prædiken. I den nye forståelse af gudstjenesten står dåb, nadver og prædiken som udtryk for, at Gud kommer mennesket i møde.