Reformationens billeder: Staten og kirken

I 1567 skrev Niels Nielsen Kolding en bog om, hvordan kongen skulle handle som Guds stedfortræder på jorden. Nielsen var hofpræst for Frederik 2. I den nye lutherske tro var kongen udvalgt af Gud, fordi han var den bedst egnede til at regere. Han skulle sørge for, at Guds bud blev overholdt i hans land og regere det i overensstemmelse med Bibelens ord. Motivet viser dette forhold ved at lade Frederik 2. optræde som både dømmende og straffende myndighed. Han holder retfærdighedens sværd og vægt i hænderne, og har Moselovens 10 bud hængende i en kæde om halsen.