Staten og kirken

Hvordan er forholdet mellem stat og kirke? Flertallet af den danske befolkning er medlemmer af Folkekirken og dermed del af et luthersk trossamfund. At Folkekirken står så stærkt, har historiske rødder tilbage til reformationen og til grundloven af 1849, der gav Folkekirken en særlig status.

I andre protestantiske lande har man indrettet sig anderledes, og i Sverige blev kirke og stat fx helt adskilt for få år siden. Er der grund til at gøre som svenskerne? Tolkninger af traditioner og udviklingslinjer fra reformationstiden dukker løbende op, når forholdet mellem stat og kirke bliver diskuteret.

TYPO3 CMS by TypoConsult A/S
Dette site bruger cookies til at trække statistik og optimere sitets funktioner. Bruger du dette site, accepterer du brug af cookies.
Acceptér cookies
Del denne side