Reformationen og det danske samfund: Det gode og det onde

Modsætningen mellem det gode og det onde ligger til grund for mange moralske tankesystemer, herunder den kristne tænkning. Med reformationen blev modsætningen mellem godt og ondt, Gud og Djævel, på flere måder skærpet. Mennesket befandt sig på en kampplads mellem Gud og Djævel.

Ved syndefaldet havde Djævelen fristet Adam og Eva til at gå imod Guds bud, og denne arvesynd var givet videre til alle mennesker. De kunne kun nå det gode gennem at tro på Gud. I det danske 1500- og 1600-talssamfund lurede Djævelen stadig overalt og var hele tiden klar til at friste menneskene. Derfor var det vigtigt, at børnene blev givet Gud i dåben og blev i hans sikre favn. Men heller ikke dét var en endelig redning. Der var fortsat mange grunde til at være på vagt.

Djævelen kunne friste folk til at blive hekse. Det var også ham, som stod bag de naturvæsener, der tilbød mennesker hjælp, som bl.a. elverfolkene. Den , som af et godt hjerte ville redde en syg ko ved hjælp af hvid magi – fx med nogle ord fra en bøn eller en oblat fra nadveren – var også offer for Djævelens spil. Kirkens folk gik ud fra, at der fandtes magi og overnaturlig magt uden for kirken, og at den virkede. Og de fordømte den som værende ond og djævelsk. Men det var ikke alt ondt, kom fra Djævelen. Ulykkelige hændelser, som fx at et barn døde, kunne også være en prøvelse sendt fra Gud, for at den ramte kunne bevise sin tro. Guds veje var uransagelige, som man sagde.

I løbet af 1700-tallets oplysningstid opstod en stadig større skepsis over for Djævelen som forklaring. I stedet mente flere, at fortællinger om hekse og naturfolk skyldtes et forvirret og uroligt sind hos de angrebne, og at dette kunne behandles med samtaler hos præsten. Tilsvarende blev Gud i mindre grad set som en straffende dommer, der greb direkte ind i det enkelte menneskes liv.1700- og 1800-tallets vækkelser bevarede i højere grad troen på Gud som virksom i den enkeltes liv – og det samme gjaldt Djævelens tilstedeværelse, for uden ham måtte det onde komme fra Gud.