Luther og de reformatoriske ideer: Sang og musik

Musik var et vigtigt element i Luthers teologiske reformprogram. Det viser Luthers egen produktion af salmer. Salmer fik stor betydning som redskab for forkyndelsen og for menighedens tilegnelse af det evangeliske budskab. I Luthers øjne var musikken en vigtig del af gudstjenesten.

For Luther var musikken helt overordnet en guddommelig gave. Musikken spejlede Guds gode skabelse og havde bemærkelsesværdige virkninger. Luther mente, at musikken kunne ophæve negative mentale tilstande og i stedet skabe glæde. På den måde blev der tæt forbindelse mellem musik og teologi. Når mennesket modtog evangeliets budskab om frelsen i Kristus, så blev det bragt i en tilstand af glæde. Og den tilstand måtte for Luther udtrykke sig i sang. Troen stemmer sindet, og musikken er den sanselige og hørbare virkeliggørelse af det, som den enkelte erfarer i sin egen tro. Som social handling blev musikken derfor i sig selv forkyndelse.

Det blev først og fremmest salmen, der kom til at tegne den lutherske musikkultur. Salmesangen på modersmål dannede udgangspunkt for menighedens aktive musikalske deltagelse i gudstjenesten. Og den blev et centralt redskab i den religiøse praksis mere generelt, fx i sammenhæng med andagter i hjemmet.