Støtte til undervisningsprojekter om reformationen

Dato: 06-09-2016

I forbindelse med Reformationsjubilæet har Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling støttet fem undervisningsprojekter om reformationen. 

Projekterne henvender sig til grundskolens mellemtrin og udskoling, og formidler reformationen og dens virkningshistorie gennem film, dogmeteater, websites og samtalesaloner.

Re:formation 2017.
Folkekirkens Skoletjeneste, København og Frederiksberg.
Re: formation er et landsdækkende projekt, hvor eleverne skal lære om og reflektere over, hvorfor reformationen opstod, hvordan den foregik og hvilken betydning reformationen har og har haft for kirke, kultur og samfund i Danmark. Projektet henvender sig til 5. og 6. klassetrin og er tværfagligt mellem kristendomskundskab, historie og dansk.  

Fra reformationen til i dag – fra almuesamfund til aktivt medborgerskab i et moderne demokrati. Professionshøjskolen Lillebælt, UC Lillebælt, EVU m.fl.
Formålet med projektet er at skabe forståelse af historiens sammenhæng med det samfund, vi kender i dag. Eleverne skal kunne trække linjer fra tiden før reformationen, over renæssancen og oplysningstiden og frem til det aktive demokrati, de selv snart skal tage del i. Dermed vil eleverne lære, at de er historieskabte, og også forstå betydningen af at være historieskabende for fremtiden. Målgruppen er elever i udskolingens ældste klasser.

Reformationen – hvad betyder den for dig?
Tænketanken You Globe
Projektet sigter mod at give eleverne indsigt i den del af kristendommens historie, der omhandler reformationen og nyere tid. Eleverne skal tilegne sig viden om de historiske aspekter af reformationen og reflekterer over og debatterer deres eget familieliv, opdragelse og opfattelse af kønsroller i en reformationshistorisk ramme. Projektet henvender sig til udskolingen i faget kristendomskundskab.

Lutheriet
Copenhagen film & tv aps
Lutheriet giver eleverne en forståelse af, hvordan reformationen for 500 år siden satte varige aftryk i Folkekirken og i danskerne. Dermed bidrager materialet til en forståelse af den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen. Projektet udvikles til faget kristendomskundskab på 7-9 klassetrin.

Frederik III – Reformationens idealer?  
Københavns universitet
Projektet formidler et tværfagligt forskningsprojekt, der omhandler Frederik III som europæisk prins. I projektet analyseres Frederik III’s regering som direkte udtryk for reformationens program omsat i politisk-teologiske principper, og de institutioner, der fokuseres på i projektet, viser, hvordan disse principper kommer til udtryk i institutioner og bygninger, som vi stadig har spor af i nutidens Danmark. Målgruppen er  7-9 klasse.

Udlodningsmidlerne er en del af overskuddet fra Danske Spil og Det Danske Klasselotteri. Puljen har til formål at støtte aktiviteter og nye tiltag inden for undervisningsområdet gennem projekttilskud.
For yderligere information kontakt puljesekretariatet udlodningsmidler@uvm.dk