Støtte til Luther for børn og unge

Støtte til Luther for børn og unge

Dato: 27-06-2016

Børn og unge havde Martin Luthers særlige opmærksomhed – og på samme måde kan ideer om markering af Reformationsjubilæet specielt rettet mod børn og unge nu nyde fremme. Fra den 1. september 2016 kan man nemlig søge om at få del i de tre millioner kroner, Folketinget har bevilget til folkeoplysning om Reformationen.

Udvælgelsen sker i et samarbejde med Dansk Folkeoplysnings Samråd, og der vil blive lagt vægt på at støtte projekter, som er geografisk spredt over hele landet. 

Læs mere om, hvordan man søger på www.pulje.dk/reformationen.