Skoleklasser og konfirmandhold sætter Luthers liv på film

Skoleklasser og konfirmandhold sætter Luthers liv på film

Dato: 26-06-2017

Hvad gik der gennem Luthers hoved, da han kasserede sin fars drømme om, at han skulle være jurist og i stedet valgte klosterlivet som munk? Hvordan kunne han komme frem til, at gode gerninger ikke fører mennesker tættere på Gud? Og hvor kom modet til at gøre oprør mod pavekirken fra? 

Det er den vanskelige kunst med at fortælle noget meget væsentligt på meget kort tid, Præsidiet for Reformationsjubilæet nu beder landets skoleklasser og konfirmandhold om at løse. Præsidiet har nemlig udskrevet en filmkonkurrence, hvor henholdsvis

- Indskolingen og minikonfirmandhold

- Mellemtrinnet

- Udskolingen og konfirmandhold

bliver bedt om hver især klassevis at producere tre minutter lange film, som handler om centrale begivenheder og overvejelser i Luthers liv.

For de yngste handler det om egen vilje og ønsker kontra forældrenes ambitioner, idet filmen skal handle om Luthers gennemførte ønske om en klostertilværelse trods faderens ønsker.

For de mellemste er det Luthers afvisning af gode gerninger som en vej til Guds frelse, der er tema.

Og for de ældste er det den berømte to-regimentelære, som understreger, at kirken ikke skal udøve politisk magt, filmen skal handle om.

De indsendte film bedømmes af et dommerpanel bestående af formand for religionslærerne John Rydahl, Sigurd Barrett og tv-folkene Anders Lund Madsen og Poul Nesgaard.

Læs mere om betingelser, tidsfrist og øvrige vilkår på luther2017.dk/lutherfilm