Særbevilling til forskning i reformationen

Særbevilling til forskning i reformationen

Dato: 08-02-2016

Hensigten med bevillingen er at skabe forståelse for reformationens betydning for det danske samfund, den danske kirke, dansk identitet og bevidsthed.

For at fremme kvalitet og udvikle samarbejdet i dansk reformationsforskning giver Det Frie Forskningsråd støtte til et forskningsprojekt med en varighed på op til fire år, og som udføres af flere forskere, herunder postdoc- og ph.d.-studerende.

Midlerne udmøntes via programmet ”DFF-Reformationsjubilæum”.

Yderligere information: http://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2016/det-frie-forskningsrad-midler-til-forskning-i-reformationen