Særbevilling til forskning i reformationen og det danske samfund

Særbevilling til forskning i reformationen og det danske samfund

Dato: 07-10-2016

 

Hvordan præger reformationen det danske velfærdssamfund og de danske værdier? Det skal et nyt forskningsprojekt under Aarhus universitet undersøge. I spidsen for projektet står historiker, lektor og ph.d. Nina Javette Koefoed.

Med projekt skal der kastes nyt lys over reformationens betydning for det danske samfund, den danske kirke, dansk identitet og bevidsthed. Fokus bliver på at undersøge, i hvilket omfang religiøse forståelseshorisonter skabt med reformationen bidrog til at forme værdier som ansvar, ret og pligt, der blev vigtige byggesten til det danske demokrati og velfærdsstatens dannelse.

”Vigtigt bliver her forbindelsen mellem lutherske tanker og spørgsmålet om omsorgen for fattige, gamle og syge, fordi ansvaret for den sociale omsorg på den ene side blev løftet fra kirken til staten med reformationen, på den anden side ser ud til at være afgørende influeret af Luthers arbejdsbegreb, hans menneskesyn og hans forståelse af den nådige Gud, siger Nina Javette Koefoed.

Læs mere om projektet og bevillingen ufm.dk/aktuelt/nyheder/2016/5-millioner-kroner-til-forskning-i-reformationens-betydning-for-det-danske-samfund