Reformationsjubilæet markeres i de nordiske lande

Reformationsjubilæet markeres i de nordiske lande

Dato: 06-01-2017

Der er mange lighedspunkter imellem de nordiske landes markeringer af Reformationsjubilæet, men samtidig er der en markant forskel imellem Danmark og de øvrige nordiske lande. Kun i Danmark har regeringen, ministerier og andre offentlige myndigheder engageret sig i projektet ved aktivt at arbejde med i præsidium, sekretariat og en række konkrete projekter. I de øvrige nordiske lande overlades markeringen næsten udelukkende til kirkerne.

I Norge har Den Norske Kirke nedsat en komité med deltagelse af kirkens ledere. Fokus er økumenisk, og Reformationsjubilæet præsenteres visuelt med billeder ud fra Det Lutherske Verdensforbunds fire temaer Grace, Salvation, Humans og Creation.

Der planlægges følgende nationale arrangementer:
· I januar afsættes én dag til Reformationsjubilæet på kirkens synode
· I april en fastekampagne, der fokuserer på rent vand
· I efteråret afholdes søndagsgudstjenester i alle kirker over emnerne nåde, frelse, mennesker og skabelse
· 31. oktober national økumenisk gudstjeneste I Nidaroskatedralen. Transmitteres af NRK

Der planlægges derudover en lang række arrangementer i stifter og sogne, på universiteterne, samt af organisationer og medier.

I Sverige vil Svenska Kyrkan lægge vægt på følgende aspekter:
· Forbindelsen mellem teologi, den lutherske tradition og det nutidige samfund
· Unge
· Økumeni
· Det globale aspekt
· Den fortsatte reformation

Svenska Kyrkan er medarrangør af følgende begivenheder:
1. Teologifestival i februar over emnet ”At leve igennem tro”
2. Verdens fest i juni over emnet ”Fri til forandring”
3. Bogmessen i oktober over emnet “Bildung”
4. Reformationsugen i oktober over emnet “Vi skammer os ikke ved evangeliet”. På reformationsdagen 31. oktober holdes særlige festgudstjenester i alle Sveriges domkirker

I Island blev fejringen af Reformationsjubilæet etableret I 2012 med den målsætning, at islændingene efter 2017 ved hvem Martin Luther var, hvad han stod for og hvad han kan lære os i dag.

Fokus ligger på følgende begivenheder:
· Åbningsceremoni den 29. januar i Reykjavik. Gudstjenesten transmitteres af nationalt TV.
· Bogudgivelser
· Økumenisk seminar
· Musical for børn
· Luther for unge
· Kunstprojekt hvor folk kan udgive deres egne teser over emmet: Hvad kan vi gøre bedre i samfundet?  
· Et teaterselskab vil turnere med et Luther-stykke
· Seminar den 31. oktober
· Ny hjemmeside om Luther

I Finland har Den Finske Kirke nedsat en rådgivende komité, en centralkomité samt en række temagrupper. Man har valgt “Nåd2017” som overordnet budskab. Vigtige emner er nåde, det finske sprog, forsoning samt historien om æbletræet, som Luther ville plante hvis verden gik under i morgen.

Der planlægges en række arrangementer i 2017:
· Bedeuge i januar
· Kirkedage i maj
· Fælles aktiviteter i Kristi Himmelfarsdag
· Musikalsk fejring i juni
· I reformationsugen i oktober en række initiativer

Læs mere om de nordiske landes markeringer af reformationjubilæet.