Reformationen i ungdomsuddannelserne – Luther spændende undervisningsforløb

Reformationen i ungdomsuddannelserne – Luther spændende undervisningsforløb

Dato: 10-06-2016

Til brug for gymnasielærere og elever udarbejdes et temamagasin med introduktion til en række emner fra reformationen, som kan hjælpe lærerne med at tilrettelægge spændende forløb i fagene dansk, historie, filosofi, samfundsfag m.m.. Materialet udkommer til år 2017’s 2.g-årgang og tilpasses nøje gymnasiets behov. Til det formål inddrages faglige foreninger, fagkonsulenter, fagbogsredaktører samt forlag i udarbejdelsen af materialet.

Materialet vil gøre reformationen håndgribelig for eleverne ved at trække tråde til verden i dag. Eksempler på emner kunne således være: ’Informationsspredning – fra bogtrykken til twitter’, ’Tesen som genre – fra Martin Luthers teser til Martin Luther Kings ’I have a dream’’ eller ’Samfundsomvælteren som type - fra Luther til Grundtvig, Rosa Luxembourg og Fillipo Tomasso Marinetti’’.

Temamagasinet udvikles i samarbejde med Danmarkshistorien.dk, som er et formidlingsprojekt under Aarhus Universitet. Her samler landets topforskere introduktioner, film, tidslinier, arbejdsspørgsmål, kilder og billeder, så magasinet får en digital side som er tilgængelig for alle. Det trykte materiale leder således over i uddybninger på hjemmesiden, så det både kan bruges i sig selv som introduktionsmateriale og i samspil med materialet på hjemmesiden til et mere dybdegående forløb i undervisningen.

Vil du have undervisningsmagasinet ud på din skole eller høre mere? Kontakt projektleder Anne Engedal på aen@fuau.dk. 

Læs mere om undervisning i reformationen og Folkeuniversitetets reformations-arrangementer.