Re:formation med tegnefilm og salmerap

Re:formation med tegnefilm og salmerap

Dato: 15-08-2017

Over hele landet bliver der i disse dage kørt projektmaterialer ud til de ca. 1500 5. og. 6. klasser som er tilmeldt Projektet Re:formation – teser, tro og tvivl.

Projektet introducerer både reformationens forudsætninger, indhold og konsekvenser for eleverne. Det sker gennem temaerne: Verden i 1500-tallet, Luther og Bibelen, Bogtrykkerkunsten, Reformationen i Danmark samt Fællessang. Hvert tema bliver indledningsvist præsenteret for eleverne gennem en lille tegnefilm af ca. 2 minutters varighed. Herefter arbejder eleverne med refleksionsspørgsmål til den lille film og efterfølgende med det konkrete tema i elevbogen Re:minder, der er elevens egen opslags- og arbejdsbog.

De fem tegnefilm er tilgængelige på projektets hjemmeside: www.re-formation.dk

Kirkebesøg
Projektets to første temaer er Verden i 1500-tallet og Luther og Bibelen. Arbejdet med disse to temaer munder ud i et kirkebesøg centreret om et fortællespil, der er en enkel form for teater. Manus til fortællespillet er udviklet af skuespiller Jesper la Cour Andersen, Det fortællende Teater. Spillet giver indblik i den middelalderlige verden, Martin Luther voksede op i gennem nedslag i hans liv som barn og ung.

Per Vers skriver Lutherrap
Da reformationen har haft stor betydning for den danske fællessangstradition, var dettte tema oplagt til projektet. Derfor har skoletjenesterne indgået et samarbejde med den kendte rapper Per Vers, der med udgangspunkt i Luthers salmer har udarbejdet en rap, der sætter Luthers tanker om fællessang i et nutidigt perspektiv. Denne er også tilgængelig på projektets hjemmeside: www.re-formation.dk

Et lokalt og landsdækkende projektet
Lærerne har tilmeldt deres klasser gennem de lokale folkekirkelige skoletjenester. Deltagelse, projektmaterialer mv. er gratis for skolerne. Læs mere om de folkekirkelige skoletjenester her: www.folkekirkensskoletjeneste.dk

Projektet er støttet af Undervisningsministeriet og af Præsidiet for Reformationsjubilæet i Danmark.

For yderligere information kontakt:
Helle Krogh Madsen, Folkekirkens Skoletjeneste i København-Frederiksberg
mail: fskf@folkekirken.dk - telefon: 61 79 91 84