Ny udstilling: ”Jeg bliver din død, pave!”

Ny udstilling: ”Jeg bliver din død, pave!”

Dato: 03-11-2017

Som en del af markeringen af Reformationsjubilæet viser Det Kgl. Bibliotek højdepunkter fra reformationstiden frem i en gratis udstilling i de offentlige arealer i Den Sorte Diamant.

Som reformator kæmpede Martin Luther som en rasende mod sine modstandere. Ud over paven og dennes støtter, ”papisterne”, talte disse andre reformatorer, jøderne og tyrkerne. Men særligt var han uforsonlig i sin kritik af paven, som han opfattede som selveste Antikrist. Luthers uforsonlighed fremgår af et udtryk, som han brugte i varierende former, og som på dansk kan oversættes til: ”Som levende var jeg en pest for dig, men i døden bliver jeg din død, pave!”. Det dramatiske udsagn ligger bag udstillingens titel.

Reformationen var gjort mulig af bogtrykkerkunstens medie-revolution. Luthers oprør, der udsprang af hans forargelse over kirkens handel med afladsbreve, fik folkelig udbredelse takket være de mange pamfletter, småtryk og kampskrifter, som han udgav i samarbejde med bogtrykkerne i Wittenberg. Hans hovedværk er samtidig den oversættelse af Bibelen til tysk, der inspirerede oversættelser på mange andre sprog.

I Det Kgl. Biblioteks udstilling kan man ved siden af et afladsbrev udstedt til Niels Perss og hans datter Marine Nielsdatter i København d. 12. maj 1517 se et af de meget sjældne trykte eksemplarer fra 1517 af Luthers teser og et ikke mindre sjældent eksemplar af pave Leo 10.s bulle mod Luther. Udstillingen placerer reformationen internationalt, men fremviser også nogle af de væsentligste bøger og håndskrifter fra reformationens indførelse i Danmark: Et brev fra Luther til Frederik 1. om at udvise barmhjertighed over for den fængslede kong Christian 2., Peder Palladius’s visitatsbog og den håndskrevne krønike om franciskanermunkenes fordrivelse fra deres klostre i Danmark.

Et særligt udsnit af udstillingen drejer sig om gennemslagskraften af Luthers tanker i dagens danske samfund. Et emne, der formidles via en håndfuld centrale spørgsmål til aftrykkene efter den tyske reformator, bl.a.: Køber vi stadig aflad i dag? Er socialstaten en arv fra reformationen? Hører Luther hjemme i Demokratikanonen (2008)?

Udstillingen åbner 3. november 2017 i Den Sorte Diamant. Læs mere om udstillingen.