Ny formand for Præsidiet vedrørende Reformationsjubilæet 2017

Dato: 12-05-2014


Professor, dr. scient. Jens Oddershede, der indtil 1. februar 2014 har været rektor for Syddansk Universitet er, af Regeringen, udpeget til hvervet som ny formand for Præsidiet vedørende Reformationjubilæet 2017.

Jens Oddershede afløser tidligere formand for Præsidiet, Hans Skov Christensen, der afgik ved døden i november måned 2013.

Jens Oddershede vil, med hvervet som formand for Præsidiet, stå i spidsen for det arbejde, der nu og i de kommede år skal forberede fejringen af Reformationsjubilæet i 2017.

Den 31. oktober 2017 er det 500 år siden Martin Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg og dermed indledte Reformationen. Det fejres i Danmark ligesom det også fejres i andre lande, hvor der er evangelisk-lutherske kirker.

Sigtet med fejringen er bl.a. at fremme forståelsen af Reformationens betydning for det danske samfund, den danske kirke, dansk identitet og bevidsthed.

Hendes Majestæt Dronningen er protektor for fejringen af Reformationsjubilæet.

Foruden formand Jens Oddershede består Præsidiet af 11 personligt udpegede medlemmer fra universitets-, museums- og kulturverdenen samt folkekirken. 

Kommissorium for Præsidiet vedrørende Reformationsjubilæet i 2017

Oversigt over Præsidiets sammensætning

Evt. yderligere oplysninger: Departementschef Henrik Nepper-Christensen, tlf. 33 92 33 90.