Ny bog om Luther og konkurrencestaten

Ny bog om Luther og konkurrencestaten

Dato: 15-09-2016

I Fra Luther til konkurrencestaten søger Jørn Henrik Petersen, professor i socialpolitik, at afdække Martin Luthers og reformationens virkningshistorie i forhold til den sociale lovgivning i Danmark fra 1536 til i dag. På denne måde viser Petersen, at Luther kan bringes i spil, når man vil forstå hvordan socialpolitik har udviklet sig gennem de sidste 500 år – også helt op til den nyeste tid: velfærdsstatens og konkurrencestatens.
Bogen indskriver sig dermed i nyere velfærdsforskning, hvor tro og religion inddrages for at forstå de enkelte velfærdsstaters udvikling.

At Luther læses af en ikke-teolog, håber forfatteren, giver plads for en læsning, der ikke kun fokuserer på Luther som kirkelig reformator, men også tildeler ham en rolle som socialkritiker og samfundsmæssig reformator.

Jørn Henrik Petersen, lic.oecon., dr. Phil 1985. Har siden 1974 været professor i socialpolitik på Syddansk Universitet.

Fra Luther til Konkurrence staten udkommer på Syddansk Universitetsforlag.