Nordisk Historikermøde om Reformationen

Nordisk Historikermøde om Reformationen

Dato: 02-02-2017

Den 15.-18. august 2017 afholdes Det 29. Nordisk Historikermøde. Teamet er ”reformationer” og konferencen vil rumme sessioner, rundbordssamtaler og frie foredrag med en række af Nordens førende eksperter indenfor studiet af Reformationen og dens virkningshistorie.

Da krav om reformer finder løbende sted, og de efterfølgende forandringsprocesser er klassiske studieobjekter for historikere, giver vi samtidig en bredere kreds af historikere mulighed for at forholde sig til jubilæet. I alt forventes 600 historikere fra universiteter i alle de fem nordiske lande at deltage som talere, og konferencen er åben for alle med interesse for Reformationen, reformer og historie i al almindelighed.

Hovedtalerne er professor David Armitage (Harvard University), professor Lyndal Roper (University of Oxford) og professor Sverker Sörlin (KTH, Stockholm) samt Islands nyvalgte præsident Guðni Th. Jóhannesson i samtale med fhv. chefredaktør Bo Lidegaard.

Læs mere om konferencen her: www.nhm.aau.dk
Konferencen er åben for tilmelding via www.cgs.aau.dk/forskning/konferencer/nhm/tilmelding 

Kontaktperson: Poul Duedahl duedahl@cgs.aau.dk