Million-støtte til Luther-salmer, tegneserie og kunst

Million-støtte til Luther-salmer, tegneserie og kunst

Dato: 12-02-2016

Pengene til de støttede projekter kommer fra den pulje på i alt syv millioner kroner, som daværende kirkeminister Marianne Jelved for to år siden afsatte til folkekirkelige aktiviteter i forbindelse med Reformationsjubilæet 2017.

Den største støtte i denne pulje er på 318.250 kr., som gives til ”Projekt Luther-Rosen”. Projektet vil afspejle, at Luthers salmer fik en helt central placering i reformationens betydning for gudstjeneste-livet. Målet skal bl.a. nås ved udarbejdelse af nye salmer, nye kompositioner og nye oversættelser af gamle salmer. Planen er, at både de nye salmer og de nye oversættelser skal kunne bruges både ved almindelige gudstjenester og ved kirkekoncerter.

Desuden giver fællesfonden et tilskud på 42,000 kr. til udarbejdelse af en tegneserie om Skipper Clement.  Klemen Andersen ”skipper Clement” var en central skikkelse i den borgerkrig, der gik under navnet Grevens Fejd, og som foruden at være en krig mellem borgere og bønder på den ene side og adelen på den anden også var en krig, der var præget af reformationstidens religiøse brydninger.

Som et tredje eksempel på et støttet projekt kan nævnes 150.000 kr. til udarbejdelsen af en bog om kunstneriske udsmykninger – især kirkekunst – der særligt afspejler reformatorisk kristendom.

Formand for Reformationsjubilæets præsidium, professor Jens Oddershede, glæder sig over variationen i de støttede projekter.

-Men denne bevilling sætter de folkekirkelige aktiviteter et godt præg på Reformationsjubilæet. De kommer meget vidt omkring – både hvad angår indhold, geografi og aldersprofiler på målgrupperne, siger Jens Oddershede.

Se de projekter der støttes af Folkekirkens Fællesfond.