Lutherrosen springer ud med salmer og kormusik

Lutherrosen springer ud med salmer og kormusik

Dato: 03-01-2017

Lutherrosen er skabt til alle de sammenhænge, hvor man i kirken vil fejre reformationsjubilæet med sang og musik: til gudstjenester, koncerter, sangaftner og andre arrangementer i sognet.

Til Lutherrosen har en række af landets fremmeste salmedigtere og komponister skabt 17 nye salmer med nye melodier samt 25 motetter og korsatser skrevet dels over fem velkendte Luther-salmer, dels over de skriftsteder, Luther fremdrog som argument for lovsangen og musikken som en uomgængelig del af kirkens og det kristne menneskes liv.

Ligesom Luthers segl med den fembladede rose, der har givet udgivelsesprojektet navn, består Lutherrosen af fem dele:

· Salmer med tekster og melodi
· Melodisamling med koralsatser til salmerne
· Ligestemmige korsatser
· Korsatser for blandet kor
· Essays med bidrag af projektets forfattere og komponister tillige med tre større artikler om Luthers forhold til musik, gudstjeneste og salmesang.

Salmeteksterne er stærke, poetiske nyfortolkninger af luthersk kristendom skrevet i et levende, nutidigt sprog. Det musikalske udtryk i salmemelodierne spænder vidt – fra det let rytmiske og iørefaldende til det mere udfordrende. Der er tostemmige korsatser til begynderkoret og såvel lettilgængelige som mere krævende tre- og firestemmige korsatser til både ligestemmige og blandede ungdoms- og voksenkor.

Lutherrosen kan således bruges i mange sammenhænge og til forskellige formål, og vi håber på den baggrund, at Lutherrosen vil komme alle i kirken til gode: menighed, sangere, organister, korledere og præster i en fælles fejring af reformationsjubilæet og i en fortsat udfoldelse af den tradition for salme- og korsang, der i femhundrede år har været en del af vores gudstjeneste- og kirkeliv.

Lutherrosen udgives på forlaget Mixtur og er støttet af Præsidiet for Reformationsfejringen i Danmark.

Inspirationsdage på Kirkemusikskolerne
Kom og bliv inspireret til korets, menighedens og kirkens fejring af Luther og reformationsjubilæet i 2017, når Lutherrosen præsenteres på kursusdage med spændende oplæg, samtale og masser af sang.  

16. januar 2017 i Vejgaard Kirke, Aalborg
Tilmelding til Vestervig Kirkemusikskole inden 3.1.2017

20. januar 2017 i Stenløse Kirke, Odense
Tilmelding til Løgumkloster Kirkemusikskole inden 5.1.2017 

27. januar 2017 i Kirkemusikskolen, Roskilde
Tilmelding til Sjællands Kirkemusikskole inden 13.1.2017 

Pris og tilmelding
Pris inkl. let frokost og kaffe samt et eksemplar af Lutherrosens salmebog, antologi for blandet kor samt antologi for ligestemmigt kor: 575 kr. Medbringes egne eksemplarer af udgivelserne fra Lutherrosen, er prisen 450 kr.
Tilmelding, betaling og yderligere information ved den kirkemusikskole, der står for den enkelte inspirationsdag. Kontakt www.kirkemusikskole.dk, læs mere på www.fuk.dk/lutherrosen

Udgivelsesfest i Vartov
Kom og vær med, når Lutherrosen springer ud lørdag d. 4. februar 2017. Kirkeminister Mette Bock byder velkommen til en festlig eftermiddag med fællessang, korindslag og oplæg. Læs mere på www.fuk.dk/lutherrosen. Det er ganske gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig senest den 23. januar 2017 på https://billetto.dk/events/lutherrosen-springer-ud

Korstævner
I efteråret 2017 afholdes syv korstævner i en række af landets domkirker for børne- og ungdomskor, med kormusik fra Lutherrosen på programmet. Alle stævner afsluttes med en festlig koncert. Korstævnerne arrangeres i samarbejde med de lokale stiftskredse. Læs mere på www.fuk.dk/lutherrosen

Forslag til musikgudstjenester
En række præster og organister har udarbejdet forslag til musikgudstjenester, hvori musik fra Lutherrosen indgår i sammenhæng med tekster af og om Luther og reformationstidens teologiske tanker. Forslagene vil i begyndelsen af 2017 være tilgængelige på www.fuk.dk/lutherrosen, hvor der også vil være forslag til læsning og yderligere inspiration for den Luther- og reformationsinteresserede.

For yderligere information kontakt Folkekirkens Ungdomskors sekretariat: fuk@fuk.dk, tlf. 21 79 35 31