Forlængelse af ansøgningsfristSide 309 af Pedersens ”Vor Frue Tider” fra 1517 med understregninger og kommentar. I 1800-tallet blev bogen forsynet med nyt bind, og I den forbindelse blev alle siderne kraftigt beskåret, og dermed desværre også kommentarerne (Illustration brugt med tilladelse fra Det Kongelige Bibliotek. Image published with permission of ProQuest. Further reproduction is prohibited without permission).

Forlængelse af ansøgningsfrist

Dato: 05-10-2015

Formanden for Præsidiet for Reformationsjubilæet 2017 har truffet beslutning om, at ansøgningsfristen for ansøgninger om tilskud til den samfundsmæssige markering af Reformationsjubilæet, hvor fristen for udløb var sat til torsdag den 15. oktober 2015, forlænges til mandag den 16. november 2015.  
Opslaget til puljen kan hentes her: luther2017.dk/praesidiet/stoette/projekter-der-kan-stoettes/