Folketingets pulje til markering af reformationen er uddelt.

Folketingets pulje til markering af reformationen er uddelt.

Dato: 15-12-2016

Der er givet 16 bevillinger på i alt 2,2 mio. kr. til større projekter.
Se de støttede projekter herunder og læs mere på pulje.dk/reformationen

Fra konflikt til fællesskab
Foreningen af Katolske Skoler i Danmark v/ Skt. Josefs Skole, Roskilde i samarbejde med Danmarks Kirkelige Mediecenter (200.000 kr.)
Dokumentarisk filmproduktion "Fra konflikt til fællesskab" om reformationen med religiøse perspektiver frem til i dag. Projektet har til formål at skabe religionsmøde frem for konflikt og er målrettet børn og unge fra ca. 13 -15 år. Filmene vil blive lagt til fri download. 

Når mørket bliver lyst - en komedie om reformen i Skagen
Skagen Egnsspils forening i samarbejde med Kystmuseet Skagen og Skagen kirke (100.000 kr.)
I dette Skagen Egnsspil vil temaet være 500-året for Martin Luthers erklæringer opslået på kirkedøren i Wittenberg. Forfatteren og præsten Sten Kaalø har skrevet en dramatisk komedie over Skagens reaktion på reformationen i Danmark.

Fra reformationen til i dag - Fra almuesamfund til aktivt medborgerskab i et moderne demokrati
Professionshøjskolen Lillebælt, UC Lillebælt, EVU mfl. I samarbejde med Alphafilm & Kommunikation ApS (100.000 kr.)
HistorieLab har en række formidlingsaktiviteter rettet mod grundskolen som læremidlet vil indgå i.
Det samlede materiale distribueres fra HistorieLabs hjemmeside. Materialet inklusive en udførlig lærervejledning vil samtidigt gøres tilgængeligt via EMU’s Materialeplatform.

Korstævner med koncert og fællessang i syv af landets domkirker
Folkekirkens Ungdomskor i samarbejde med Domkirkerne i Aalborg, Aarhus, Ribe, Haderslev, København, Roskilde og Maribo (125.400 kr.)
Korstævner med koncert og fællessang for sangere fra landets børne- og ungdomskor samt deres korledere. Korstævnerne vil samle børn og unge over hele landet om et repertoire, der viser, at reformationen ikke bare er en historisk begivenhed, men en tradition, man også som barn og ung kan tage aktivt del i fornyelsen af. 

De Syv Dødssynder – syv udstillinger på syv kunstmuseer
Skovgaard Museet i samarbejde med Randers Kunstmuseum, Glasmuseet i Ebeltoft, Horsens Kunstmuseum, Holstebro Kunstmuseum, Museet for Religiøs Kunst i Lemvig, MUSE®UM i Skive, Folkekirkens Skoletjeneste (100.000 kr.)
Udstillingsprojektet bringer markante danske og internationale kunstnere til Region Midtjylland, når 7 kunstmuseer har som mål at engagere sig i en aktuel, samfundsrelevant debat om de værdier, vores vestlige, kristne samfund er baseret på. Bevilling gives til formidlingsopgaver i forbindelse med børn og unge og samarbejdet med Folkekirkens Skoletjeneste.

Tro! Kongens Reformation. Christian 3., Luther og Nyborg på Reformationstiden
Nyborg Slot/Østfyns Museer i samarbejde med Nyborg Bibliotek, Nyborg Kirke, Reformationshistorisk Netværk, Syddansk Universitet (250.000 kr.)
I et tæt samarbejde med andre kulturaktører planlægger Nyborg Slot/Østfyns Museer en reformationsfestival strækkende sig over halvåret 7.april - 31. oktober 2017. Centralt i begivenheden står udstillingen "Tro! Kongens Reformation", der fokuserer på den tætte sammenvævning mellem de dynastiske stridigheder og den nye tro og samfundsorden i perioden 1517-1539. Udstillingen ledsages af to bogudgivelser ”Luther, oprør og krig” og ”Kongemagt og Reformation. Nyborg i reformationstidens malstrøm”.

Vi lytter til Luther
Erhverv & Udvikling, Viborg Kommune i samarbejde med Danmarks Kirkelige Mediecenter (335.000 kr.)
”Vi lytter til Luther” er et gratis formidlings- og undervisningsmateriale til børn. Projektet skal give børn indsigt i væsentlige elementer i reformationen og dens konsekvenser.
Undervisningsmaterialet er tænkt til brug i skoler, men kan også bruges i kirker, hjemme, i skole-kirkesamarbejdet og i de kirkelige børne- og ungdomsorganisationer. Det samlede undervisningsmateriale stilles gratis til rådighed via EMU, CFU, Dansk Friskoleforening, YouTube, Vimeo og landets Skole- kirketjenester.

Luther glade dage
KFUM-Spejderne i Danmark i samarbejde med Grøn Kirke (75.000 kr.)
Projektet “Luther glade dage” har til formål at få børn og unge til at få en forståelse for, hvordan den danske kultur er påvirket af Luthers menneskesyn. Det gøres gennem udgivelse af trykte og online aktivitetsmaterialer. Med udgangspunkt i begreber som lighed og empowerment, vil unge spejdere opleve, hvordan lighed kan skabes, og hvad det gør ved dagens samfund.

Syv radioudsendelser, podcast samt youtube-lydklip om og bag om reformationen
Radio Mælkebøtten, Fredericia (99.744 kr.)
De 7 radiomagasiner går bag om de mange aspekter Luthers reformation medførte. Vi ser på betydningen for borgerne i dag, men også hvad det betød for datidens menneske at reformations tankerne opstod. Interviewpersonerne vil være videnskabsfolk som Niels Henrik Gregersen, Hans Krongaard Kristensen, Bo Kristian Holm og Nina Javette Kofoed.

Martins oprør, kirkemusikteater for konfirmander og familier
Musikteatret SAUM i samarbejde med Endeslev kirke / Tryggevælde provsti (100.000 kr.)
Mysteriespillet ”Martins Oprør” handler om det unge menneske, der er ramt af verden og alene med sig selv. Han har brug for fællesskabet og forsoningen for at kunne komme videre og for at kunne leve sit liv. Vi er inspirerede af de mysteriespil, som kirken foranstaltede i middelalderen; spil, som den almindelige kirkegænger og borger indgik agerende i. 

Reformationsspil på Esrum Kloster
Esrum Kloster & Møllegård (100.000 kr.)
Esrum Kloster ønsker at skabe et læringsspil, hvor deltagerne oplever reformationens dilemmaer. Målet er, at deltagerne får mulighed for at spekulere over de enorme konsekvenser, reformationen havde for Danmark, samt at give en større forståelse for at historien er skabt – og fortsat skabes – af mennesker. Spillet består af fysisk spilmateriale kombineret med scenografisk iscenesættelse, og for større grupper også mundtlig vejledning.

Skibbykrøniken
TeaterTasken i samarbejde med Frederikssund Provsti (100.000 kr.)
En vandreforestilling, der tager udgangspunkt i Skibbykrøniken og reformkatolikken Poul Helgesens betydning for reformationen. Det er en forestilling, der integrerer tiden omkring reformationen med nutiden i et dynamisk samspil med publikum og behandler spørgsmål om politik, kultur og kirkeliv. Forestillingen afføder en lang række dilemmaer og ubesvarede spørgsmål, som publikum kan tage med sig og tænke videre over.

Befri Gudstjenesten
Teatret Svalegangen i samarbejde med Aarhus Domkirke (100.000 kr.)
BEFRI GUDSTJENESTEN er et samarbejde mellem Teatret Svalegangen og Aarhus Domkirke, der i forbindelse med 500-året for Luthers reformation vil gentænke gudstjenesten, gennem en multifacetteret oplevelse med dansende kirketjenere, nyskrevne bønner af danske forfattere, popsange og salmer, Michelin-nadver, nye prædikener af aktuelle meningsdannere og videomapping af domkirkens vægge og altertavler. 

INSTANT_LUTHER_MARATHON.dk - Reformationen – udfordret og iscenesat – i kirkerummet på 100 minutter
DATS - landsforeningen for dramatisk virksomhed i samarbejde med LaVas- landsforeningen for vækstlags scenekunst i DK, TeaterHuset KBH, Vildskud KBH, Scenoskop Odense, Teatersiloen Odense, Quongafest Århus, Virum kirke, Midtfyns Amatør Teater/Ryslinge Frimenighed, Skjoldhøj kirke Århus, Voldhøj Kirke Struer (160.000 kr.)
DATS vil udskrive en konkurrence for det danske scenekunst-vækstlag. Under projekttitlen: INSTANT_LUTHER_MARATON.dk - Reformationen – udfordret og iscenesat – i kirkerummet på 100 minutter - udvælger vi 4 grupper, der hver nyfortolker 5 af Luthers teser i form af et 25 minutters moderne kirke- og reformationsspil, der skal udfordre både reformationen, kirkerummet og publikum 2017.

"Dommedag Viborg - et interaktivt undervisningsmateriale om Reformationen"
Foreningen for Oplysende og Kritisk Dokumentarisme i samarbejde med Clio Online (100.000 kr.)
”Dommedag Viborg” er et interaktivt univers i tekst, fotos, malerier, lyd og grafik, hvor elever i folkeskolens 7-10. klasse træder ind midt i dramatiske begivenheder under Reformationen. ”Dommedag Viborg” vil bl.a. være frit tilgængelig på Danmarks største online undervisningsportal Clio Online.

Frederik III - Reformationens idealer?
Teologi, Københavns Universitet i samarbejde med Det Kongelige Bibliotek, Trinitatis Kirke, Skoletjenesten - Kongernes Samling, Alphafilm & Kommunikation (150.000 kr.)
Et formidlingsprojekt, som arbejder integreret med filmmediet til udbredelse af resultater fra humanistisk forskning. Målgruppe: Udskolingens ældste klasser i fagene historie, kristendomskundskab og samfundsfag. Produkt: Webbaseret platform med 4 historisk-dokumentariske kortfilm, supplerende materiale til hver film bl.a. en kildedel, overblik, tidslinje, landkort og grafer samt en undervisningsvejledning.