Folketingets pulje til markering af reformationen er uddelt

Folketingets pulje til markering af reformationen er uddelt

Dato: 24-01-2017

Der er givet 13 bevillinger på i alt 455.000 kr. til mindre projekter.
Se de støttede projekter herunder og læs mere på pulje.dk/reformationen

Lyset bryder frem. Ærø fejrer Luther med musik og historie
Folkeuniversitetet på Ærø (25.000 kr.)
Et mulitmedie projekt, der vil involvere hele Øen i en markering af reformationsjubilæet. Det vil bl.a. ske ved at udgive en folkelig pjece, arrangere et folkeligt møde og et seminar, der aktualiserer Luther. Vi vil bidrage til at øge kendskabet til den historiske Luther og også at vise, at den lutherske reformation har betydning ikke alene for den enkeltes livsorientering men også for det moderne samfund og dets institutioner.

Aalborg Domkirkes musikalske fejring af Reformationsjubilæumsåret 2017
Budolfi Domkirke, Aalborg (20.000 kr.)
På det kunstneriske plan har inspirationen fra Martin Luther været enorm. Vores opgave som musikalske ledere er nu at filtrere mængden af overleveret stof samt medvirke til nyskabelser. KONCERTERNE giver mange unge en kontant lejlighed til selv at arbejde med "kilde-stoffet". Selve 500-års jubilæet fejres med en stor festgudstjeneste i domkirken, tilrettelagt af Aalborg Stifts Reformationsudvalg.

"I Tro og Tvivl" - moderne performanceteater
Åben Himmel - Foreningen til Kirkespillets Fornyelse, Rudkøbing (50.000 kr.)
Forestillingen "I Tro og Tvivl" sætter reformatoriske ideer og tanker i spil i en moderne form. Forestillingen er en blanding af kor, sang, naturalistisk teater, performance, lyseffekter - alt sammen for at bevidstgøre om reformationens betydning i dag. Det er ikke et historisk drama, men et nutidigt teaterstykke, der agter at gøre nogle af de væsentligste lutherske  ideer gældende i en moderne kontekst.

Landbofolk og Vorherre - danskernes tro gennem tiden
Frilandsmuseet Hjerl Hede (afdeling under DKM i Holstebro Kommune) (50.000 kr.)
Hjerl Hede ønsker at tilføre sin sommerlevendegørelse en ekstra dimension med en række aktiviteter, der formidler den danske kirkes historie. Det drejer sig om levendegjorte middelaldergudstjenester i museets kirke, udstillingsarbejde om reformationens betydning for bondesamfundet i museets ældste gård, omvisninger med "Indremissionæren og grundtvigianeren" der formidler kirkens udvikling i nyere tid samt oprettelsen af en søndagsskole som aktivitet for publikumsbørn.

Kongehyldningsspil - Hans Tausen og reformationstidens konger
LOF Midtjylland (50.000 kr.)
Dette projekt er et forsøg på at nytænke formen af den folkeoplysende voksenundervisning, der domineres af traditionel holdundervisning. En gruppe amatørskuespillere skal opføre et friluftsspil. Stykket vil handle om Hans Tausen og reformationstidens konger Chr. d. 2, Frederik d. 1. og Chr. d. 3. Stykket opføres i Viborg by. Forberedelserne til stykket foregår i regi af LOF Midtjylland, der ansætter en instruktør hertil. Gennem spillet er ambitionen at gøre historien vedkommende – også for yngre målgrupper.

Oplev reformationen
Dyssegårdskirken, Hellerup (20.000 kr.)
En uges sommerskole for børn fra 4. til 6. klassetrin. Gennem rollespil og teater, sang, musik og dans, kreative workshops og kirkebesøg formidles reformationens baggrund, budskab og virkningshistorie. ”Oplev reformationen” er et projekt, hvor børnene skal opleve de toner, den kirke, den hverdag, den kunst og den tekniske udvikling i hvilken reformationen fandt sted. Ved at opleve middelalderen og Luthers tanker vil børnene få indsigt i hvad det var for et miljø, der dannede baggrund for reformationen.

Luther og Reformationen  - samfund og demokrati
FO Frit Oplysningsforbund Svendborg (12.000 kr.)
Formålet er at orientere om Reformationens betydning for det demokratiske samfund, der er i Norden i dag. Foredraget med vil gøre rede for baggrunden for Luthers kritik af den katolske kirke. Og der vil blive diskuteret, hvilke konsekvenser Reformationen fik for samfundsudviklingen i Danmark og de skandinaviske lande, herunder betydningen for en demokratisering af samfundene.

En tur i Helvede
Viborg Bibliotekerne i samarbejde med Produktionsskolen i Viborg (50.000 kr.)
Gennem aktiviteter rettet mod børn og unge formidles historien om Reformationen og de spor, den har sat sig i byen Viborg og i danskernes kultur. Konkret arbejdes der med en allehelgensinstallation, der skal formidle katolicismens forestillinger om Skærsilden og perspektivere til nutidens syn på Helvede og dødssynderne. Aktiviteterne bliver til i et tæt samarbejde mellem Viborg Bibliotekerne og en række centrale aktører i Viborg Kommune.

Reformationen i Kød og Blod
Europæisk Middelalder Festival, Horsens (50.000 kr.) 
I 2017 markeres 500-året for Reformationen på Europæisk Middelalder Festival. Reformationen vil være det gennemgående tema på festivalen og vil komme til udtryk ved forskellige nedslag på pladsen, en trykpresse, teater, musik og informationsmateriale og ikke mindst gennem forestillingen Reformationen i Kød og Blod (Blade fra Luthers Bog), hvor publikum føres ind i et univers af skuespil og scenografi, som giver dem en unik indføring i Reformationen mange aspekter.

Gud, Luther og velfærdsstaten
Folkekirkens Skoletjeneste i Glostrup (30.000 kr.)
Undervisningsmateriale for 7. - 9. klasse med udgangspunkt i et postbaseret rollespil for 40 klasser i Københavns centrum; for de øvrige klasser som rollespil på skolen vha. 6  videoer. Undervisningen handler om de samfundsmæssige, historiske og religiøse aspekter af det trosskifte, der fandt sted med reformationen i 1536. Undervisningsmaterialet trækker endvidere tråde fra reformationen til aktuelle samfundsmæssige problemstillinger.

Thomissøns Påske
Ribe Domkirke (38.000 kr.)
En cd med en rekonstrueret gudstjeneste, som den ville have lydt i 1560 med musik, der har stået på hylderne i Ribe Katedralskole. I flg. inventarbeskrivelse fra tiden blev noderne bl.a. samlet af skolens rektor Hans Thomissøn, der udgav Den Danske Salmebog 1569. Musikken synges af specialister i renæssancemusik, Musica Ficta, under ledelse af deres internationalt anerkendte dirigent Bo Holten.

Reformationen og dens aktualitet i vor tid
FO-Aarhus (25.000 kr.)
FO-Aarhus’ projekt består i en gratis temadag om reformationen Grundlovsdag 2017 på det smukt beliggende rekreations- og kursuscenter Saxild Strand nær Odder. I tidsrummet fra 10 til 17 afholdes i alt fire foredrag ved markante og vidende talere, der er repræsentanter for forskellige syn på reformationen og dens aktualitet og betydning i vores dage.

Konfirmandtræf 2017
Roskilde Stifts religionspædagogiske Udvalg (25.000 kr.)
Roskilde stift inviterer alle stiftets konfirmander til et stort konfirmandtræf over 4 dage i Roskilde domkirke. Konfirmanderne bliver ledt rundt på fem poster og er med til en kort gudstjeneste med prædiken af biskoppen og nadver til slut. I år får vi også besøg af generalsekretæren for det lutherske verdensforbund, Martin Junge. Temaet for træffet er "Slå til". Både Luther og konfirmanderne kæmper med at slå til, og træffet formidler de vigtigste indsigter om dåb, nadver, Bibelen, bøn og musik i lutherdommen til konfirmanderne på en nutidig, ikke-museal facon.