Folkekirkens fælles nationale markering af 500-året for Reformationen

Folkekirkens fælles nationale markering af 500-året for Reformationen

Dato: 16-05-2017

Som indbyder til den fælles folkekirkelige fejring står folkekirkens biskopper. Marianne Christiansen, biskop i Haderslev Stift, vil lede festgudstjenesten, mens biskop i Københavns Stift, Peter Skov-Jakobsen, vil være prædikant.

Hendes Majestæt Dronningen deltager i gudstjenesten. Det samme gør repræsentanter for Folketingets præsidium, flere medlemmer af regeringen, nuværende og tidligere biskopper i folkekirken samt teologiske professorer og nordiske og internationale kirkerepræsentanter.
Også repræsentanter for flere danske myndigheder er indbudt, og det samme er Præsidiet for Reformationsjubilæet.

Som optakt til gudstjenesten vil en procession med Slesvigske Musikkorps i spidsen gå igennem byen. Processionens ankomst i kirken indleder gudstjenesten.

Offentligheden har mulighed for at følge gudstjenesten i et stort telt 150 meter fra domkirken. Gudstjenesten transmitteres live på DR K fra kl. 13.40 og vises på storskærm i teltet. En sognepræst vil ledsage gudstjenesten i teltet, og medlemmer af Gl. Haderslev Kirkes kor vil synge for og med.

Efter gudstjenesten er kirkeminister Mette Bock vært ved en reception for indbudte gæster på Hotel Harmonien i Haderslev. I det store telt, hvorfra offentligheden følger gudstjenesten, serveres der kirkekaffe efter gudstjenesten.

Teltet danner i øvrigt to dage før – fredag den 2. juni – ramme om Haderslevs Stifts Folkemøde Reformation. Mere om det på Haderslev Stifts hjemmeside.

Når folkekirkens biskopper samlet markerer 500-året for Reformationen i Haderslev, skyldes det, at Haderslev var det første sted i Danmark, hvor Reformationen blev indført. Det skete, da den senere kong Christian III., søn af Frederik I., allerede i 1526 indførte den nye lutherske lære i sine to len, Haderslev og Tørning, i den nordligste del af hertugdømmet Slesvig.

Kontakt ved spørgsmål:
Birthe Jørgensen, Haderslev Stift Kommunikation, tlf. 2170 2573, mail birjo@km.dk