Finansiering af folkekirkelige aktiviteter

Finansiering af folkekirkelige aktiviteter

Dato: 21-04-2015

Kirkeminister Marianne Jelved bevilgede i 2014 via Folkekirkens Fællesfond midler til forberedelse og afvikling af folkekirkelige aktiviteter i forbindelse med Reformationsjubilæet 2017. Bevillingen er på i alt 7. mio. kr. for perioden 2014-2017. Bevillingen fordeler sig med 1. mio. kr. i 2014, 1,5 mio. kr. i 2015 og 2016 og 3.0 mio. kr. i 2017.

Bevillingen på 7. mio. kr. er givet til dels en bogudgivelse og dels som en rammebevilling til finansiering af kirkelige aktiviteter i forbindelse med fejring af Reformationsjubilæet.

I tabellerne herunder er kort beskrevet hvilke projekter, der er tildelt midler af fællesfondens rammebevilling. Se uddybende omtale af projekterne nedenfor.

2014

Projekt/enhed som har fået tildelt midlerTildelt beløbFællesfondens rammebeløb for 2014 i alt 1. mio. kr.
Forskningsbaseret bogprojektKr. 569.500Se uddybende omtale af projektet nedenfor
Støtte til vandreudstilling af religiøs kunst i forbindelse med reformationsjubilæetKr.   40.000

Se uddybende omtale af projektet nedenfor

 

Luther-opera. Støtte til librettistKr. 120.000Se uddybende omtale af projektet nedenfor

 

 

2015

Projekt/enhed som har fået tildelt midlerTildelt beløbFællesfondens rammebeløb for 2015 i alt 1,5 mio. kr.

Forskningsbaseret bogprojekt

Kr. 569.500Se uddybende omtale af projektet nedenfor
Støtte til vandreudstilling af religiøs kunst i forbindelse med reformationsjubilæetKr.   40.000Se uddybende omtale af projektet nedenfor
Sangens Hus i Herning - sangprojektKr. 100.000Se uddybende omtale af projektet nedenfor
Forlaget ANIS ”Formidling i kort form”Kr. 198.360Se uddybende omtale af projektet nedenfor
Forlaget ALFA – udgivelse af en tegneserie om Luther og hans livKr. 100.000

Se uddybende omtale af projektet nedenfor

Folkekirkens konfirmandcenter. Udarbejdelse af kæmpeplakat om Luthers liv og Reformationens virkningshistorie til konfirmandstuer.Kr. 60.000Se uddybende omtale af projektet nedenfor
  • Bogprojekt – Reformationen som kirkeligt og kulturelt program –  tildelt årligt kr. 569.500 i perioden 2014-2017. Det teologiske Fakultet ved København Universitet og teologi ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet har taget initiativ til et forskningsbaseret bredt formidlet bogprojekt ”Reformationen som kirkeligt og kulturelt program”, som - i dets færdige form – vil kunne bidrage til, at der etableres og videreudvikles en national kulturel erindring vedrørende reformationens kirkelige og kulturelle betydning. Projektet er forankret på Det teologisk Fakultet ved Københavns Universitet hos professor Niels Henrik Gregersen, men udføres i samarbejde med lektor Carsten Bach-Nielsen, Aarhus Universitet.
  • Støtte til vandreudstilling af religiøs kunst i forbindelse med reformationsjubilæet tildelt årligt kr. 40.000 i perioden 2014-2017. Præsidiet har taget skridt til, at der i forbindelse med Reformationsjubilæet 2017 etableres en vandreudstilling med ny kunst. Til at fastlægge rammerne for udstillingen er der nedsat en komité, som skal udarbejde rammerne for vandreudstillingen. Formand for komiteen er direktør for Ribe Kunstmuseum, Dagmar Warming. Udstillingen skal omfatte ny kunst skabt af særligt indbudte kunstnere. Kunstnernes værker skal udstilles på centrale museer og/eller udstillingssteder i Danmark og Tyskland fra slutningen af 2016 og i jubilæumsåret 2017 frem til 31. oktober 2017.
  • Luther-opera. En folkekirkelig opbakning til opera-projektet Librettist tildelt et engangsbeløb på kr. 120.000 i 2014. Præsidiet for Reformationsjubilæet 2017 har truffet beslutning om at bistå med at tilvejebringe en opera om Martin Luther i anledning af jubilæet. Theater Erfurt i Thüringen har taget initiativ til forestillingen. Danske samarbejdspartnere er musikforlaget Edition Wilhelm Hansen A/S i København og Det Kongelige Teater (muligvis flere). Operaen opføres såvel i Erfurt som i Danmark. For at operaen kan nå at blive opført i 2017, var det nødvendigt, at librettist Eva Sommerstad Holten kunne påbegynde arbejdet i 2014.
  • Sangens Hus i Herning - sangprojekt, er tildelt et beløb til forprojekt på kr. 100.000 i 2015. Sangens Hus i Herning har fået bevilget midler til ”Forprojekt – Reformationsjubilæet 1517-2017 med fokus på sang”. Projektet tager udgangspunkt i salmesangen og den folkelige sang som en afgørende og stadigt levende del af reformationens virkningshistorie i Danmark. Projektet har mulighed for at blive en af de bredeste folkelige markeringer af reformationsjubilæet og nå ud til alle hjørner af Danmark, både geografisk, kulturelt og generationsmæssigt.
  • Forlaget ANIS – ”Formidling i kort form” - tildelt en underskudsgaranti på op til kr. 198.360 i 2015. Forlaget ANIS har fået bevilget midler til en formidling i kort form ”Reformationen og…..”, som er en række korte udgivelser, der hver fokuserer på et særskilt emne i et levende og lettilgængeligt sprog. Hver bog får et omfang på maks. 60 bogsider. Alle bøger skal desuden udgives som gratis tilgængelig e-bog. Projektet bragt i forslag af Københavns Stifts 2017-udvalg.
  • Forlaget ALFA – tegneserie om Luther og hans liv - tildelt en underskudsgaranti på op til kr. 100.000 i 2015. Forlaget ALFA har fået bevilget midler til udgivelse af en tegneserie om Luther og hans liv. Tegneserien bliver historisk, men også med teologisk og religionspædagogisk dybde. Tegneserien skal kunne læses både i konfirmandstuen, i kristendomsundervisningen, i private hjem, og den kommer til at spænde så vidt, at børn (fra og med konfirmationsalderen) og voksne kan få noget ud af den. Projektet bragt i forslag af Københavns Stifts 2017-udvalg.
  • Folkekirkens konfirmandcenter
    Folkekirkens konfirmandcenter har taget initiativ til udarbejdelse af en kæmpeplakat til brug i konfirmandstuer med udgangspunkt i Martin Luthers liv og Reformationens virkningshistorie. Tegningen skal udformes i en ungdommelig streg, og det er tanken, at der skal udarbejdes undervisningsforløb og aktiviteter, der understøtter Reformationens vigtigste træk. Man tilstræber en mangfoldighed af metoder og pædagogiske muligheder, baseret på både Cooperative Learning og æstetiske læreprocesser, så den enkelte har mulighed for at træffe undervisningsmæssigt personlige valg. Folkekirkens Fællesfond har bevilliget 60.000,00 kr. til projektets første del, som består af udarbejdelse af manus samt tegning / banner / plakat.

 

 

Finansiering af samfundsmæssige aktiviteter

Kulturminister Marianne Jelved har den 19. februar 2015 bevilget i alt 2. mio. kr. fra Kulturministeriets udlodningspulje til markering af jubilæet. Midlerne tænkes primært anvendt til at skabe en større folkelig opmærksomhed omkring den betydning, reformationen har haft samfundsmæssig socialt, kulturelt, politisk, dannelsesmæssigt mv. Foreløbig er følgende aktiviteter finansieret af midler fra denne bevilling:

 

2015

Projekt/enhed som har fået tildelt midlerTildelt beløbDen samfundsrelaterede pulje for 2015-2017
Historielærerforening for Gymnasiet og HFKr. 81.850Se uddybende omtale af projektet nedenfor
  • Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF – udviklingsprojekt om Reformationen tildelt et beløb til udviklingsprojekt på kr. 81.850 i 2015. Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF har fået bevilget midler af den samfundsrelaterede pulje til et udviklingsprojekt om Reformationen, som skal munde ud i, at der udarbejdes undervisningsmateriale om Reformationen til brug for undervisning på de gymnasiale uddannelser. Materialet vil blive gjort tilgængeligt på EMU portalen og Historielærerforeningen udbyder et nationalt kursus, hvor materialet præsenteres.