Fem millioner kroner til forskning i reformationen

Fem millioner kroner til forskning i reformationen

Dato: 03-12-2015

Nu kommer der fornyet fokus på, hvad reformationen i 1517 kom til at betyde for det danske samfund. 

På finansloven for 2016 er der nemlig afsat fem millioner kroner til forskning i den skelsættende begivenhed, som i første omgang betød, at den danske kirke brød med den katolske kirke i Rom, men som siden også fik stor betydning for samfund, identitet og dansk bevidsthed.

Det var formand for Reformationsjubilæets præsidium, professor Jens Oddershede, der i efteråret 2015 tog kontakt til forsknings-og uddannelsesminister Esben Lunde Larsen og foreslog statslig forsknings-støtte til jubilæet.

Og på den nu vedtagne finanslov er de fem millioner kroner bevilget. Hvilke forskningsprojekter, der ender med at komme i betragtning, er op til Det Frie Forskningsråd, som støtter de mest originale ideer og initiativer i dansk forskning på tværs af alle videnskabelige hovedområder.

http://ufm.dk/forskning-og-innovation/rad-og-udvalg/det-frie-forskningsrad

http://ufm.dk/minister-og-ministerium/ministeren/artikler-og-indlaeg/2015/kendskab-til-reformationen-er-dannelse