Byen bagved – en reformationsoplevelse med øjet og kroppen

Byen bagved – en reformationsoplevelse med øjet og kroppen

Dato: 22-05-2017

At opleve med kroppen er godt for både fysik, følelse og hukommelse. Kroppen har nemlig også en erindring.

Der lægges derfor op til en helhedsoplevelse, når der i anledning af reformationsåret nu er udkommet en guide til en tur rundt i reformationens København. Det er forlaget Frydenlund, der har valgt at bidrage til  undervisere, forældre og bedsteforældre, ja, alles eventuelle historiske tur rundt i København med sig selv, deres elever, børn eller børnebørn. Hvis man ikke lige befinder sig i København, eller ens mor er gangbesværet, men kender lidt til indre by, kan man desuden få en fin imaginær oplevelse ved at læse bogen højt. Det praktiserede undertegnede med et familiemedlem, og havde en fin stund.

På tur i reformationens København er skrevet af Morten Lander Andersen og har fine, detaljerige fotos af Lars Gundersen. Det er ikke svært hverken at blive nysgerrig, tage tur-bogen med under armen eller ud fra bogen planlægge sin egen tur rundt i de københavnske gader. Man får med denne historiske guide en god mulighed for at blive klogere på stræder og kvarterer, man måske dagligt færdes i, men ikke kender (reformations-) historien bag. Mange steder og pladser gemmer på - viser det sig – overordentligt dramatiske begivenheder, der nok kan få både små og store øjne til at spærres op.

For eksempel dramaet om Hans Tausen. Det udspillede sig mellem Råd – og Domhuset på Gammeltorv og Bispegården ved Vor Frue Kirke - dengang konsistoriebygningen. Den kætterdømte Tausen var bl.a. anklaget for nedsættende ytringer om biskoppen og for at have startet angrebet (billedstormen) mod Vor Frue Kirke i 1530. Efter domfældelsen måtte han paradoksalt nok ledsage og beskytte Roskildes biskop, Joachim Rønnow, op til bispegården mod en rasende folkemængde af Tausen-støtter.

Et andet eksempel er Skt. Gertruds Kirkegård, der var placeret tæt på Kultorvet i Skt. Gertruds Stræde, hvor Torben Oxe blev henrettet for mordet på Dyveke. Eller Skt. Petri Kirke, der på et tidspunkt var kanon- og klokkestøberi, og hvor der hænger et portræt af reformationens vigtige nøglepersoner. Eller tomten, hvor diskoteket Absalon lå indtil 2008 – dansegulvet lige oven på den ældste kirke i København, Skt. Clemens Kirkes kirkegård. Det fortælles, at det lige fra kirkens nedlæggelse i 1536 har spøgt på stedet - og dét helt op i diskotekstiden til stor gene for diskotekets ansatte.

I det skitserede er der, som man kan se, nogle temaer indlejret, som man kan vælge, hvis man ikke ønsker at følge guiden fra ende til anden (hvilket må ske over nogle omgange), men derimod vil planlægge sin egen reformationsbyvandring. Det kan f.eks. være, at man har lyst til at lave en ’person-tur’ i Hans Tausens fodspor, eller det kan være, at man vil kigge på alle de klostre og store klosterområder, der har ligget i det indre før-reformatoriske København, og besigtige resterne, der stadig eksisterer. Eller man vil måske følge henrettelsessporet og de dramatiske omstændigheder omkring folk og deres domme.

Det gode ved at følge bogen og vandre mere slavisk på den rute, den anviser, er, at der ligger en stor gevinst gemt i, at der bliver trukket nogle linjer og anskueliggjort nogle sammenhænge mellem før- og efterhistorien. De foldes ud og bindes sløjfeagtigt sammen gennem gode fotos og forklaringer, og får reformationen i Danmark indplaceret. Derudover gør det persongalleri, vi møder med turguiden, og de steder og begivenheder, vi bliver konfronteret med, at vi mærker ’ånden’ fra tiden under og rundt om reformationen, samt antydningen af dens normer og brud. Det er guidens store kvalitet.

Så tag På tur i reformationens København, og lad det gamle København og dets reformationshistorie tone frem for det indre blik, og oplev med kroppen.

På tur i reformationens København er skrevet af Morten Lander Andersen og udgivet af forlaget Frydenlund.
Foto: Lars Gundersen.

Omtalen er skrevet af Anne Vad, cand.mag, ansat i Kirkeministeriet.