Boganmeldelse: Katekismus - nu med nisser og nøglehuller

Boganmeldelse: Katekismus - nu med nisser og nøglehuller

Dato: 30-01-2017

Ord er sjove! Også de Bibel-relaterede! Tag nu et højaktuelt ord som ’katekismus’, der betyder ’at give undervisning’. Hvordan er det lige man bøjer det i flertal? Ikke et helt irrelevant spørgsmål, eftersom der i anledning af lutheråret er udkommet flere af den slags. Hedder det katekismusser, katekismisser, katekismae, katekismii, eller måske katekispusser…? En sjov lille sprogleg til konfirmandholdet!

To nye skal omtales her. Den ene er Katekismus Updated, i nyrevideret udgave fra Forlagsgruppen Lohse, og den anden er Hella Joofs Hellas katekismus, udgivet af Folkekirkens Konfirmandcenter.

Oprindeligt var det Martin Luther, der i 1529 udgav en trimmet udgave, som generationer af børn og familier læste og blev undervist efter – helt op i vores tid. Selv børn, der gik til konfirmandundervisning i 1970’erne, fortæller med skræk i stemmen, at præsten krævede, at de skulle kunne Luthers lille Katekismus udenad. Det var ikke Grundtvigs kop te. Han mente ikke, at tro og terperi kunne gå hånd i hånd. Og det er der vel (heldigvis for konfirmanderne) heller ikke mange, der mener i dag.

Hellas Katekismus er på mange måder elskelig. Ligesom Hella selv - med sin karakteristiske sjove, drillende og overraskende formidlingsstil. Der er masser af herlige konkreter: Bare tæer og forkølelsessår (tredje og femte bud). Kærligheden, der måske er pakket ned i en kasse sammen med vintertøjet (sjette bud). Og kroppen, man ikke må tale grimt til, for så strammer den om sjælen (niende bud). At hun tilmed får en nisse og Nietzsche sneget ind i sin undervisningsbog om kristentroen får det store smil frem under læsningen. Det er derfor heller ikke helt i skoven med fortalelsen Hellas Katekispus, for Hella Joof binder et langt stykke henad vejen sin katekismus op på et smukt kærlighedscitat af Martin Luther angående Gudsbilledet:

Hvis nogen ville male et præcist billede af Gud, måtte det være et billede af lutter kærlighed, som var den guddommelige natur intet andet end åben ild og lidenskabelig kærlighed, der opfyldte himmel og jord”.

Man kan diskutere, om det ikke er at forklejne Gud, konsekvent at oversætte ’Gud´ med ’kærlighed’, sådan som det sker i Hella Joofs gennemgang af de ti bud. Om det ikke lige så godt kunne være en altruistisk fællesreligions-Gud, og ikke vores kristne Gudsbillede, som jo også har frygten med som en dimension. Om lyset ikke bliver mindre stærkt uden at have et mørke som baggrund?

En af Luthers specialiteter for at undgå overfladiskhed er altid at have modsætningen tæt på, til forstærkning, til dybde og refleksion. Hør, hvad han skriver i en af sine Ord til hver af årets dage, 18. januar, om Guds ord og tilegnelsen af det:

”Vil I være stærke og uovervindelige, så lad Herren Kristus være jeres styrke…..hold hans ord rent i hukommelsen og indlært med al flid, så I dagligt omgås med det og driver det ind i hjertet, så at Guds ord og jeres hjerter bliver ét, og I bliver så visse på den sag, ja, meget mere sikre end på jeres eget liv…..så er I for alvor stærke, så I kan stå fast…..om så Djævelen eller hans sendebud kommer”.

Katekismus Updated forholder sig til denne chiaro-obscuro-dobbelthed. I den nye udgivelse er der tilsat appetitvækkende, men ikke nødvendigvis helt lette, illustrationer i form af fotos af Finn Brohus, der knytter an til de forskellige tekstdele. En moderne og nærmest suggererende billedlæsning/- forståelse bl.a. i kraft af ’close-ups’, der giver en del af billederne et enten abstrakt, surreelt eller symbolsk præg. Nadveren (hvor brød og vin uddeles og indtages) har et nærbillede af en svævende dråbe vin, der som blod nærmest flyder ud af bogsiden og ned på læserhånden, og Skriftemålet (hvor synderne bekendes og forlades) indledes med et nærbillede af et nøglehul i postkasserøde omgivelser. Hullet til dødsrigets nøgler bliver et lyttende og ventende øje.

Imodsætning til Hellas Katekismus bibeholder Katekismus Updated den svære sætning ”Vi skal frygte og elske Gud” i sin gennemgang af de ti bud, som en understregning af, at vi intet kan uden Gud. Alt i vores menneskeliv er i hans hænder. Her er man, ligesom Luther, ikke bange for, at ord kan være store og skrækindjagende. Man forholder sig til, at sproget i de bibelske tekster, bud og bønner, gør brug af bl.a. gentagelsen og rytmen som inddrivende værktøjer, der går i kroppen på den læsende eller lyttende – dét, som også Luther udfolder i citatet ovenfor. Gentagelsen bliver et mantra, der over tid vækker genkendelsens glæde - også selvom ordene er uudgrundelige. Som kordegnens indgang- og udgangsbøn. Som trosbekendelsen. Som juleevangeliet. Men det kan være svært og abstrakt for en vordende konfirmand at læse og forstå. Derfor er det en god strategi, at der til Katekismus Updated følger noget ekstra materiale udviklet af Kristent Pædagogisk Institut.

Men Katekismus Updated kan også have glæde af Hellas Katekismus! Det er lettere for en konfirmand at gribe fast i en kærlighedsbutik eller en tabt sko! Begge udgivelser afspejler, at substans overfor formidling er et præsent dilemma. De to udgivelser vil derfor gensidigt kunne belyse hinanden i et frugtbart komparativt arbejde. Eventuelt med ekstramaterialet Katekismus som livscyklus som gunstigt pædagogisk bindeled mellem de to udgivelser. Det vil være et spændende katekismus-undervisningsprojekt med en gruppe konfirmander at holde de to katekismer – og her fik vi så den rigtige flertalsendelse - op mod hinanden i en lille sammenlignende sprog- og indholdsanalyse med ord og bøjninger og det hele. Hvis man som underviser tør. Og det bør man med det materiale turde! Bare se at komme i gang!

Hellas Katekismus af Hella Joof. Udgivet af Folkekirkens Konfirmandcenter
Katekismus Updated. Red. Carsten Hjorth Pedersen m.fl. Udgivet af Lohse i samarbejde med Credo Forlag, ELM-Forlag og LogosMedia.

Læs mere om katekimus og find gratis materialer på katekismusinspiration.dk

Omtalen er skrevet af Anne Vad, cand.mag. og akademisk medarbejder i Kirkeministeriet.