Bibellæsning, billedstorm og bog-udgivelser får ny støtte

Bibellæsning, billedstorm og bog-udgivelser får ny støtte

Dato: 24-06-2016

Projekterne kommer vidt omkring i den pulje på 1,5 million kroner, som Præsidiet for Reformationsjubilæet netop har afsat til folkekirkelige aktiviteter i forbindelse med Reformationsjubilæet 2017.

En af de største bevillinger gives til en udstilling, der skal belyse parallellen mellem reformationens billedstorm og nutidens debat om ytringsfrihed og billedforbud. Udstillingen sættes op af Museet for Religiøs Kunst i Lemvig og støttes med en bevilling på 200.000 kroner.

KFUM/KFUK får et tilsvarende beløb til at arrangere en efterskolefestival med Reformationen som ramme. Tanken er her, at med temaer som ”frelse”, ”autoriteter”, ”demokrati, samfund og personligt ansvar” som udgangspunkt skal flere af Reformationens vigtigste emner bringes ind som relevante for de unges hverdag.

I den nuværende pulje er der også afsat penge til flere bogprojekter – bl.a. støttes en udgivelse fra forlaget Eksistensen med danske oversættelser af ikke tidligere oversatte Luther-bønner til dansk.

Folkekirkens Konfirmandcenter støttes i et projekt, hvor en ”Find-Luther-myldreplakat” skal formidle de vigtigste forudsætninger og pointer fra Reformationen for de yngste.

I ”Reformationens Danmarkskort” inviteres brugeren med på en teologisk og historisk rejse fra by til by via tablet, computer eller smartphone. Bibelselskabet støttes med 100.000 kroner i dette projekt og yderligere 100.000 kroner gives til et projekt om ”Skriftlæsningens rolle”, som er udviklet i et samarbejde mellem Danmission og Bibelselskabet. Her er der tale om bibellæsning i en skønsom blanding af teologer og lægfolk, som kommer fra forskellige dele af verden.

Formand for Reformationsjubilæets præsidium, professor Jens Oddershede, er glad for, at der med de støttede projekter er tale om projekter med vidt forskellige profiler.

- I denne pulje er der både musik, bøger, teater, kunst, radioproduktion, bibellæsning, en festival og en udstilling. Reformationens store kirkelige og samfundsmæssige betydning afspejles tydeligt i denne runde støttede projekter, siger Jens Oddershede.

I alt er der 15 støttede projekter omfattet af de 1,5 million kroner – alle de støttede projekter kan ses her.