2 millioner til markering af Reformationsjubilæet

2 millioner til markering af Reformationsjubilæet

Dato: 24-02-2015

Kultur- og kirkeminister Marianne Jelved har den 19. februar 2015 bevilget 2. mio. kr. fra Kulturministeriets udlodningspulje til markering af jubilæet. Midlerne tænkes primært anvendt til at skabe en  større folkelig opmærksomhed omkring den betydning reformationen har  haft samfundsmæssigt socialt, kulturelt, politisk, dannelsesmæssigt mv.

Bevillingen er et helt afgørende skridt, som basisbevilling for de mange samfundsmæssige aktiviteter, man gerne ser vokse frem.