I hele Danmark er reformationen blevet sat på dagsordenen gennem mere end 1000 forskellige arrangementer, koncerter, udstillinger og udgivelser, som tilsammen belyser begivenheden og dens konsekvenser.
I kalenderen kan du se en oversigt over de afholdt arrangementer.

Til kamp med ordet, skuespil ved Caspar Koch

  • Dato: 12-10-2017 - 12-10-2017
  • Tidspunkt: 19:30 - 21:30
  • Arrangør: Christianskirken
  • Sted: Christianskirken
    Frederikshaldsgade 158200 Aarhus N
  • Kontaktperson: Carsten Haugaard Nielsen
  • E-mail: chn@km.dk

I anledning af 500-året for Luthers teser i Wittenberg, kommer denne nye kirkefortælling. Teserne var ikke et opgør med paven, de var tænkt som en hjælp og en vejledning, men efterhånden åbnede de for reformationen, der siden har præget hele Europa, fordi man enten var for eller imod.

Fortællingen om Luther vil kredse om den følsomme teolog, der tog kampen op mod paven, og samtidig var en grov karl, der kunne svine sine modstandere til på det voldsomste. Med stor sproglig finfølelse og genialitet skabte han det moderne sprog med sin tyske bibeloversættelse, samtidig med at hans personlige udtryksform brugte platte billeder af kroppens udsondringer.

Det der hele tiden holdt ham på sporet var evangeliet - og ikke menneskers udlægninger. Troen - og ikke vores forsøg på at virke fromme