I hele Danmark er reformationen blevet sat på dagsordenen gennem mere end 1000 forskellige arrangementer, koncerter, udstillinger og udgivelser, som tilsammen belyser begivenheden og dens konsekvenser.
I kalenderen kan du se en oversigt over de afholdt arrangementer.

Studiekreds om Reformationen: 'Frihed - Martin Luther i kortform' af Niels Henrik Arendt

  • Dato: 08-03-2017 - 08-03-2017
  • Tidspunkt: 19:00 - 21:00
  • Arrangør: Lemvig Folkeuniversitet, Lemvig Provsti
  • Sted: Kirkehuset ved Lemvig Kirke
    Torvet 107620 Lemvig
  • Kontaktperson: Lars Ebbensgaard
  • E-mail: lavrist@icloud.com

Studiekredsen tager sit udgangspunkt i bogen Frihed – Martin Luther i kortform ved Niels Henrik Arendt. Det forventes at alle deltagerne anskaffer sig bogen.Tilmeldingsfrist: 6. januar til Lemvig kirkekontor telefon 97 82 07 86 eller på mail: lemvig.sogn@km.dk. De enkelte afteners struktur: 19.00 til 19.20: Aftenen indledes med en salme/sang og en bordtale – deltagerne får serveret en middelalder spise og et glas Luther øl. 19.20 til 19.30: Deltagerne kommer på plads i grupperne (fordelt efter de numre der er ved hver plads ved bordet). 19.30 til 20.20: Gruppedrøftelse med udgangspunkt i 5 til 6 samtalekort udarbejdet i tilknytning til aftenens emne. Drøftelserne indledes med 5 minutters resume af det kapitel - der er læst i bogen - ved den ansvarlige for gruppedrøftelserne. (Provstiets præster vil blive spurgt om at stille sig til rådighed for denne opgave). Der planlægges 5 grupper af 8 deltagere. 20.20 til 20.30: Men tager en kop kaffe/the på vej ind til de afsluttende fælles drøftelser. 20.30 til 21.00: Drøftelser i plenum. Aftenens første oplægsholder er ansvarlig for denne drøftelse og har forberedt et eller flere fyndord at gå hjem på.

Forelæser: Iben Tolstrup, sognepræst

Arrangementet er gratis. Bare mød op!

Studiekreds om Reformationen: 'Frihed - Martin Luther i kortform' af Niels Henrik Arendt