I hele Danmark er reformationen blevet sat på dagsordenen gennem mere end 1000 forskellige arrangementer, koncerter, udstillinger og udgivelser, som tilsammen belyser begivenheden og dens konsekvenser.
I kalenderen kan du se en oversigt over de afholdt arrangementer.

Sogneaften: Foredrag om ”Hans Tausen: Den ivrige reformator”

  • Dato: 21-11-2017 - 21-11-2017
  • Tidspunkt: 19:30
  • Arrangør: Sct. Mikkels Kirke
  • Sted: Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård
    Rosengade 44200 Slagelse
  • Kontaktperson: Poul Damsgaard
  • E-mail: pdam@km.dk

Hans Tausen er en af Danmarks mest kendte reformatorer. Han var født på Fyn. Munk i Slagelse og læste i Wittenberg. Han bragte reformatoriske tanker og nye ideer med til reformationen af Viborg og København i 1520'erne. På den måde var han "en dansk Morten Luther", som vi synger i Ingemanns sang 'På Tave Bondes Ager'. Men var han luthersk? Faktisk ville Hans Tausen og hans reformatorkolleger i Danmark gerne gå endnu længere end Martin Luther, reformationens store hovedperson. Hans Tausen ville gøre et ukristeligt samfund kristeligt og troende igen – koste hvad det ville.

Rasmus H.C. Dreyer er adjunkt i kristendom og kirkehistorie på Diakonissestiftelsen og formand for Selskabet for Danmarks Kirkehistorie. Han har i flere år arbejdet ved Afdeling for Kirkehistorie, Københavns Universitet, med netop Hans Tausen.

Fotograf: Lars Hellmund