I hele Danmark er reformationen blevet sat på dagsordenen gennem mere end 1000 forskellige arrangementer, koncerter, udstillinger og udgivelser, som tilsammen belyser begivenheden og dens konsekvenser.
I kalenderen kan du se en oversigt over de afholdt arrangementer.

Skriften alene

  • Dato: 15-10-2017 - 15-10-2017
  • Tidspunkt: 15:00 - 17:00
  • Arrangør: Folke mødet
  • Sted: Ribe Stift, Landemodesalen
    Korsbrødrgade 76760 Ribe
  • Kontaktperson: Sara M. Jensen
  • E-mail: smj@km.dk

Claus Egelund: Martin Luthers opgør med kirken om afladen giver hurtigt anledning til at spørge om, hvem der har autoriteten i kirken. Det kommer Luther ind på i sit opgør med Pavens bulle ”Exurge Domine” og i det opbyggelige skrift ”En lille vejledning i, hvad man kan forvente at finde i evangelierne”. Hans svar er med eftertidens ord Sola Sciptura, det er skriften alene, der er rettesnoren, men kun når den læses på den rette måde nemlig ud fra Solus Christus, altså med henblik på at gøre Kristus større og dig selv mindre.

Mette Backs: Luthers oversættelse af bibelen og Den Lille Katekismus som vejledning til bedre kristendoms forståelse. Men Luther havde dog næppe nogen anelse om, hvor meget Den Lille Katekismus ville præge dannelsen og opdragelsen af børn og unge i protestantiske lande i de efterfølgende århundreder.

Therese Solten: Føle, forstå eller erfare? Skriften som fremkaldervæske i Luthers og Grundtvigs salmer

Yderligere information: Debat