I hele Danmark er reformationen blevet sat på dagsordenen gennem mere end 1000 forskellige arrangementer, koncerter, udstillinger og udgivelser, som tilsammen belyser begivenheden og dens konsekvenser.
I kalenderen kan du se en oversigt over de afholdt arrangementer.

Reformationstidens Musik og salmer

  • Dato: 18-03-2017 - 18-03-2017
  • Tidspunkt: 13:00 - 14:30
  • Arrangør: GENTOFTE KIRKE
  • Sted: Gentofte Kirkes Sognegård
    Gentoftegade 232820 Gentofte
  • Kontaktperson: Sognepræst Leif Evald
  • E-mail: lev@km.dk

GUDSTJENESTENS MUSIK EFTER REFORMATIONEN

Luthers hovedanliggende var ikke at grundlægge en ny kirke, men at rense den eksisterende for de vildskud, der gradvist havde sneget sig ind bl.a. i liturgien. Messen ønskede han bevaret, men gennemførte nogle ændringer med vidtrækkende konsekvenser. Navnlig betød de, at menigheden, der var blevet mere og mere passiv, efter Reformationen tog del i fejringen af gudstjenesten, hvilket blev opnået med sange på modersmålet til erstatning for de latinske messeled. De evangeliske salmer kom med tiden til på mange måder at præge udviklingen af kirkemusikken.