I hele Danmark er reformationen blevet sat på dagsordenen gennem mere end 1000 forskellige arrangementer, koncerter, udstillinger og udgivelser, som tilsammen belyser begivenheden og dens konsekvenser.
I kalenderen kan du se en oversigt over de afholdt arrangementer.

Reformationen og velfærdsstaten

  • Dato: 06-04-2017 - 06-04-2017
  • Tidspunkt: 19:00 - 21:00
  • Arrangør: Folkeuniversitetet i Vesthimmerland
  • Sted: Byrådssalen, Rådhuset
    Torvegade 159670 Løgstør
  • Kontaktperson: Ingevid Kirk-Sørensen
  • E-mail: inks@stofanet.dk

Mange har fremført, at lutherdommen via en lang række mellemregninger har ført til den nordiske velfærdsstat forvaltet af lokalt forankrede demokratiske enheder. Den danske velfærdsstat er måske snarere et resultat af ukirkelig lutheranisme end af demokratiseret socialisme. Det er oplagt, at lutherske teologer, f.eks. biskop Hans Lassen Martensen havde en central rolle i den sociale debat i den danske velfærdsstat tidligste fase fra 1870 til 1914, og en lang række af velfærdsstatens ordninger har rødder i den periode, f.eks. alderdomsunderstøttelsen fra 1891, sygekasseloven fra 1892 og arbejdsløshedsforsikringen fra 1907. En hel del af de socialdemokratiske frontfigurer var også rodfæstet i den kirkelige tradition; her er folk som K.K.Steincke og ægteparret Hal og Bodil Koch markante eksempler.

Forelæser: Niels Kærgaard, professor i økonomi, Københavns Universitet

Arrangementet er gratis. Bare mød op!

Reformationen og velfærdsstaten