I hele Danmark er reformationen blevet sat på dagsordenen gennem mere end 1000 forskellige arrangementer, koncerter, udstillinger og udgivelser, som tilsammen belyser begivenheden og dens konsekvenser.
I kalenderen kan du se en oversigt over de afholdt arrangementer.

Reformationen og retten

  • Dato: 05-10-2017 - 05-10-2017
  • Tidspunkt: 16:00 - 17:30
  • Arrangør: Gl. Holte Kirke
  • Sted: Gl. Holte Kirke
    Kohavevej 812950 Vedbæk
  • Kontaktperson: Kordegn Pia Schnack
  • E-mail: piasc@km.dk

Danskerne er glade for staten. Vi betaler vores skat og indretter os efter de fælles regler. Faktisk har der ikke siden Grevens Fejde i 1500-tallet været alvorlige protester mod statens autoritet. Har det noget med reformationen at gøre? Martin Luther gik i 1521 ene mand op imod sin samtids mægtigste autoriteter. Han kæmpede for troens frihed og imod, at paven med sværdet i hånd bestemte over menneskers tro og samvittighed. Resultatet af Luthers frihedstanker blev overraskende nok det gennemregulerede, statsstyrede samfund, som vi kender i dag.

Ditlev Tamm er forfatter, cand. mag. et jur. og professor i retshistorie ved Københavns Universitet. Der er gratis adgang.