I hele Danmark er reformationen blevet sat på dagsordenen gennem mere end 1000 forskellige arrangementer, koncerter, udstillinger og udgivelser, som tilsammen belyser begivenheden og dens konsekvenser.
I kalenderen kan du se en oversigt over de afholdt arrangementer.

Reformationen i Danmark og Sverige.

  • Dato: 01-09-2017 - 01-09-2017
  • Tidspunkt: 09:00 - 21:00
  • Arrangør: Roskilde Universitet og Roskilde Stift
  • Sted: Roskilde Universitet og Roskilde Domkirke.
    Bygning. 25, 25.1-035 .Universitetsvej 1. Domkirkestræde 10.4000 Roskilde
  • Kontaktperson: Jens Arendt
  • E-mail: jea@km.dk

Danmark og dermed Skåne blev officielt lutherske i 1536. Sverige allerede 1527. Sverige og Danmark er som nationalstater præget af refor-mationen. De nationale flertalskirker bygger overordnet på arven efter Martin Luther. Man kan begge steder spørge, hvad der blev af den katolske tradition, og hvordan andre minorite-ter trives i stater, præget af flertalsreligion. Sognestrukturen i de to lande minder om hinanden.

Men landene har også udviklet sig forskelligt. Her har ikke mindst to personligheder haft stor betydning: Præsten og salmedigteren N.F.S. Grundtvig (1783-1872) overfor ærkebiskop Na-than Söderblom (1866-1931). Grundtvig betød en national vækkelse i Danmark. Söderblom åbnede den svenske kirke mod verden og andre trossamfund.

Dagen byder på en række mini-forelæsninger med drøftelse undervejs. Afslutningen i Roskilde Domkirke, der er tilrettelagt af domprovst (em) Jens Arendt i samarbejde med præster og organister, åbner det smukke rum med refor-mationsmusik og aftensang. Bordets glæder suppleres af TischReden som i Luthers hus i Wittenberg

Fotograf: Henning Larsen